INFOLINIA
+48 735 790 790

PFC - PRODUCT FUNCTION CATEGORIES

WYKAZ PFC / WYKAZ KATEGORII FUNKCJI PRODUKTÓW NAWOZOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2019/1009:

 

  • PFC 1   -   NAWÓZ
  • PFC 2   -   ŚRODKI WAPNUJĄCE
  • PFC 3   -   POLEPSZACZE GLEBY
  • PFC 4   -   PODŁOŻA DO UPRAW
  • PFC 5   -   INHIBITORY
  • PFC 6   -   BIOSTYMULATOR
  • PFC 7   -   PRODUKT NAWOZOWY MIESZANY

 

Zobacz rownież: CMC - Kategoria Materiałów Składowych

 

 


UWAGA (znak CE od 16.07.2022 - Nawozy):

Od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.


 

 

AKADEMIA ZNAKU CE ZAPRASZA NA SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZNAKU CE DLA NAWOZÓW.ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2019/1009 - KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ

 

Szkolenie CE nawozy / webinar CE produkty nawozowe 2019/1009