INFOLINIA
+48 735 790 790

CMC - KATEGORIE MATERIAŁÓW SKŁADOWYCH (nawozy)

CMC - Kategoria Materiałów Składowych - z języka angielskiego: Component Material Categories. Definicja stosowana w przepisach dotyczących nawozów czyli w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

  

Wykaz CMC / Wykaz Kategorii Materiałów Składowych produktów nawozowych:

 

 • CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny
 • CMC 2: Rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin
 • CMC 3: Kompost
 • CMC 4: Produkt pofermentacyjny świeżych roślin
 • CMC 5: Produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin
 • CMC 6: Produkty uboczne przemysłu spożywczego
 • CMC 7: Mikroorganizmy
 • CMC 8: Polimerowe składniki pokarmowe
 • CMC 9: Polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe
 • CMC 10: Produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 (produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
 • CMC 11: Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE (dyrektywa o odpadach)

 

Patrz też PFC - Kategoria Funkcji Produktów

 


UWAGA (znak CE od 16.07.2022 - Nawozy):

Od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.


 

Akademia CE zaprasza na szkolenia dotyczące znaku CE dla nawozów.- kliknij w ilustrację

Szkolenie CE nawozy / webinar CE produkty nawozowe 2019/1009