INFOLINIA
+48 735 790 790

PFC - KATEGORIA FUNKCJI PRODUKTÓW (nawozy)

PFC - Kategoria Funkcji Produktów - z języka angielskiego: Product Function Categories. Definicja stosowana w przepisach dotyczących nawozów czyli w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

  

Wykaz PFC / Wykaz Kategorii Funkcji produktów nawozowych:

 

  • PFC 1 - NAWÓZ
  • PFC 2 - ŚRODKI WAPNUJĄCE
  • PFC 3 - POLEPSZACZE GLEBY
  • PFC 4 - PODŁOŻA DO UPRAW
  • PFC 5 - INHIBITORY
  • PFC 6 - BIOSTYMULATOR
  • PFC 7 - PRODUKT NAWOZOWY MIESZANY

 

Patrz też: CMC - Kategoria Materiałów Składowych

 

 


UWAGA (znak CE od 16.07.2022 - Nawozy):

Od 16 lipca 2022 produkty nawozowe wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności UE. Podstawą wdrażania znaku CE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.


 

 

Akademia CE zaprasza na szkolenia dotyczące znaku CE dla nawozów.- kliknij w ilustrację

Szkolenie CE nawozy / webinar CE produkty nawozowe 2019/1009