INFOLINIA
+48 735 790 790

Kiedy CE jest obowiązkowe ?

Pytanie kiedy CE jest obowiązkowe jest stosunkowo proste. Znak CE jest wymagany kiedy wyrób wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega pod jakąkolwiek dyrektywę Nowego Podejścia lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie oznakowania CE.

 

Wskazane przepisy dotyczą między innymi: wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń, wyrobów niskonapięciowych, wyrobów podlegających pod kompatybilność elektromagnetyczną, wyrobów elektronicznych, wyrobów radiowych, wyrobów pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej ATEX, zabawek, urządzeń ciśnieniowych, prostych zbiorników ciśnieniowych, środków ochrony indywidualnej, łodzi i jachtów rekreacyjnych, urządzeń pomiarowych, nieautomatycznych urządzeń ważących, wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków, środków wybuchowych do użytku cywilnego, urządzeń spalających paliwa gazowe, wind, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro, wyrobów medycznych, urządzeń od których wymaga się określonego zużycia energii, kolei linowych, wodnych kotłów grzewczych. Więcej informacji w przepisach zasadniczych w menu DYREKTYWY.

Oznakowanie CE to obowiązek prawny. Jeśli Twój znajduje się w którejś z wyżej wymienionych grup, Twoim obowiązkiem jako producenta lub upoważnionego przedstawiciela jest naniesienie oznakowania CE i wystawienia odpowiedniej deklaracji (deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych).

Oznakowanie CE i deklarację nadaje zawsze producent lub jego upoważniony przedstawiciel, nie może być to np. dystrybutor czy importer.

Zatem kiedy CE jest obowiązkowe ? Zawsze jeśli wyrób podlega pod przepisy zasadnicze wymagające oznakowania CE.

Od kiedy CE jest obowiązkowe ? Od wejścia Polski do Unii Europejskiej (wejście Polski do UE 1 maja 2004 na mocy traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 podpisanego w Atenach w Grecji) i stania się pełnoprawnym uczestnikiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji – KLIKNIJ.

W sprawach wyjaśnień: „Kiedy CE jest obowiązkowe?” polecamy także Europejski Punkt Konsultacyjny – numer infolinii +48 735 790 790