INFOLINIA
+48 735 790 790

Nie wiesz jak oznaczyć KATEGORIĘ środka ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 2016/425/UE (dyrektywa ŚOI / dyrektywa PPE) ?

Wdrożenie oznakowania CE to dosyć skomplikowana prawnie sprawa. Zabranie się za certyfikację CE środka ochrony indywidualnej musi się rozpocząć od przerobienia najważniejszego przepisu czyli:

oraz przerobienia wykazu norm zharmonizowanych (KLIKNIJ) i dobrania odpowiednich norm dla swojego wyrobu.

 

Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej (kategorie PPE / kategorie ŚOI) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, wcale nie jest taka skomplikowana, jak by się mogło wydawać na samym początku.

 

Istnieją trzy kategorie środków ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem i są to: kategoria I ŚOI, kategoria II ŚOI, kategoria III ŚOI. W profesjonalnym podejściu do spraw PPE / ŚOI mówi się także o kategorii 0, w która wrzuca się wyroby zahaczające o tematykę PPE (personal protective equipment), jednak nieskategoryzowane takie jak odzież sezonowa, nakrycia głowy itp.

 

 

Kategoria I ŚOI / PPE (personal protective equipment – W kategorii I środków ochrony indywidualnej (kategoria I ŚÓI) zgromadzono wyroby, które chronią przed  minimalnymi zagrożeniami takimi jak:

 • powierzchniowymi urazami mechanicznymi,
 • kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą,
 • kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C,
 • uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca),
 • czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

 


 

Kategoria II ŚOI / PPE (personal protective equipment – W kategorii II środków ochrony indywidualnej (kategoria II ŚÓI) mamy wyroby, które nie zostały wymienione w kategorii I  i kategorii III.

 


 

Kategoria III ŚOI / PPE (personal protective equipment – W kategorii III środków ochrony indywidualnej (kategoria III ŚÓI) umieszczono wyroby, które chronią przed zagrożeniami, które mogą mieć poważne konsekwencje (śmierć, nieodwracalne szkody i uszczerbki na zdrowiu), i związane są z:

 • niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami,
 • atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu,
 • szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • promieniowaniem jonizującym,
 • środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C,
 • środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej,
 • upadkiem z wysokości,
 • porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem,
 • utonięciem,
 • przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową,
 • strumieniem pod wysokim ciśnieniem,
 • ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem,
 • szkodliwym hałasem.

 

Chcesz badać środek ochrony indywidualnej lub przeprowadzić kompleksowy proces oceny zgodności z Centrum Certyfikacji CECE-Polska – zadzwoń +48 735 790 790 lub kliknij i wypełnij WNIOSEK.

Polecamy także szkolenia dotyczące oznakowania CE dla środków ochrony indywidualnej 2016/425 – KLIKNIJ lub zadzwoń +48 735 791 791.

 

  Szkolenie znak CE dla środków ochrony indywidualnej

 

Tekst przygotowany przez:

Monika Zawadzka

Kierownik Zespołu Prasowego

Zespół Prasowy Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Data: 05 października 2021 godz. 14:35 – 202110051435MZ087