INFOLINIA
+48 735 790 790

Czym jest oznakowanie CE?

 

Oznaczenie CE - grupy wyrobów

Oznaczenie CE jest obowiązkowe dla produktów będących w następujących grupach:

maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt elektroniczny i elektryczny podlegający ograniczeniom stosowania niebezpiecznych substancji, sprzęt radiowy, sprzęt pracujący w atmosferach wybuchu ATEX, zabawki, wyroby ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, środki ochrony indywidualnej, łodzie i jachty rekreacyjne, sprzęt pomiarowy, nieautomatyczne urządzenia ważące, sprzęt pirotechniczny, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia spalające paliwa gazowe, windy, wyroby medyczne, wyroby in vitro, wyroby aktywnego osadzenia, wyroby podlegające pod ekoprojekt, wyroby podlegające regulacjom hałasu, koleje linowe, kotły grzewcze, nawozy, bezzałogowe systemy powietrzne.

 

 

Oznaczenie CE - najważniejsze zasady

Nie można nadać oznakowania CE, na wyrób nie podlegający pod dyrektywy i rozporządzenia.

Oznakowanie CE nanosi producent.

Oznaczenie CE dotyczy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli krajów Unii Europejskiej i Krajów Europejskiego stowarzyszenia Wolnego Handlu bez Szwajcarii.

 

 

 

 

Oznaczenie CE - proces oceny zgodności

Żeby nanieść oznakowanie CE producent musi wykonać proces oceny zgodności, polegający na wykazaniu zgodności z przepisami zasadniczymi i szczegółowymi, przygotowaniu dokumentacji technicznej, badaniu wyrobu, przygotowaniu analiz ryzyka, przygotowaniu kontroli jakości, przygotowaniu deklaracji zgodności WE/UE lub deklaracji właściwości użytkowych i oznakowaniu produkty znakiem CE.

Wiele procesów oceny zgodności producent może wykonać samodzielnie. Czasem potrzebna jest strona trzecia, czyli specjalna instytucja zwana jednostką notyfikowaną. Efektem prac samodzielnych lub z udziałem jednostki notyfikowanej, jest samodzielne wystawienie deklaracji zgodności i etykiety.

 

 

 

 

 

Więcej o znaku CE dowiesz się na szkoleniach i webinariach – www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Potrzebujesz pomocy ze znakiem CE, skorzystaj z infolinii informacyjnej Europejskiego Punktu Konsultacyjnego Ds. Oznakowania CE +48 735 790 790.

 

 Potrzebujesz badań wyrobu, analiz ryzyka, deklaracji zgodności, instrukcji, etykiet, dokumentacji wejdź na www.ce-polska.pl