INFOLINIA
+48 735 790 790

Baterie okresy przejściowe / baterie znak CE

Od 18 lutego 2024 można stosować rozporządzenie 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii. a co za tym idzie baterie będzie można już oznakować znakiem CE i wystawia na baterie deklarację zgodności UE. Od 18 lutego 2024 na baterie można stosować znak CE. Natomiast na starych zasadach dyrektywy 2006/66/WE wraz z późniejszymi zmianami baterie można wprowadzać do 18 sierpnia 2025.

 

Wyjątki - stare zasady określone w dyrektywie 2006/66/WE obowiązują (baterie bez znaku CE):

 • Do 18 lutego 2027 dla usuwania zużytych baterii i akumulatorów na mocy art. 11 dyrektywy 2006/66/WE
 • Do 31 grudnia 2025  obowiązują określone poziomy wydajności recyklingu i sprawozdania na mocy art. 12 ust. 4 i 5 dyrektywy 2006/66/WE. Do 30 czerwca 2027 dotyczą Państwa członkowskie przekazują sprawozdania z wydajności recyklingu
 • Do 18 sierpnia 2026 dotyczą oznakowania znakiem selektywnej zbiórki (przekreślony śmietnik) i pojemności zawartości Hg, Cd, Pb (symbol) na mocy art. 21 ust.2 dyrektywy 2006/66/WE.

 

Nowe przepisy dotyczące oznakowania znakiem CE baterii, stosuje się od 18 lutego 2024, wyjątek stanowią

 • baterie które mają możliwość usuwania i wymiany, baterie przenośne i baterie LMT (na mocy art. 11 rozporządzenia 2023/1542) dla których przepisy należy stosować od 18 lutego 2027
 • Procedury oceny zgodności zgodnie z  art. 17 i rozdziałem VI rozporządzenia 2023/1542 stosuje się od 18 sierpnia 2024 dotyczy to ograniczania substancji, wydajności i trwałości baterii przenośnych ogólnego zastosowania, wydajności i trwałości dotyczące baterii przemysłowych nadających się do powtórnego naładowania, baterii LMT i baterii do pojazdów elektrycznych, bezpieczeństwa stacjonarnych systemów magazynowania, etykietowani, znakowania, określania stanu zdrobia i przewidywanej żywotności baterii.
 • Od 18 sierpnia 2025 stosuje się procedury oceny zgodności zawarte w rozdziale VIII rozporządzenia 2023/1542

WEBINAR ZNAK CE NA BATERIE

Opracowano na podstawie:

 • DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE
 • CHCESZ POBRAĆ PRZEPISY       >>>>KLIKNIJ <<<<

 

 

 CE na baterie

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 15 listopada 2023 - 202311152106 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

CE-Polska - kontakt

 

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations