INFOLINIA
+48 735 790 790

2001/95/WE Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktu – NIE WYMAGA ZNAKU CE!

skrót: -
numer (język polski): 2001/95/WE
numer (język angielski): 2001/95/EC
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

92/59/EWG

 

Dyrektywa 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu – w jej przypadku nie stosuje się oznakowania CE! :

  • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
  • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety

   

  

2001/95/WE Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktu - czego dotyczy ?

Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejszą dyrektywę stosuje się w odniesieniu do wszystkich produktów łączenie z produktem w kontekście świadczenia usług.

 


2001/95/WE Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktu - czego nie dotyczy ?

Niniejsza dyrektywa nie ma jednak zastosowania do produktów z drugiej ręki, dostarczanych jako antyki lub towary wymagające przed ich użyciem naprawy czy renowacji, pod warunkiem że dostawca wyraźnie informuje o tym odbiorcę. 

 


2001/95/WE Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktu - kiedy się stosuje ?

Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów stosuje się w przypadku braku przepisów szczególnych ustawodawstwa Wspólnoty, regulujących bezpieczeństwo danych produktów. Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów jest stosowana na przykład wtedy, kiedy wyrób nie podlega dyrektywom Nowego Podejścia lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach znaku CE.

 

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa nie wspomina o konieczności wystawiania deklaracji zgodności, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE / UE, deklaracji właściwości użytkowych czy krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

 

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie daje możliwości naniesienia znaku CE !