INFOLINIA
+48 735 790 790

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – rozporządzenie 2023/988 – NIE WYMAGA ZNAKU CE!

I stało się. Wiekowa już dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, które wprowadza się do obrotu lub udostępnia się na rynku, na które nie istnieją przepisy szczegółowe, zostaje zastąpiona nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG.

 

Rozporządzenie 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, nie ma zastosowania do:

 • produktów leczniczych do stosowania u ludzi, ani do weterynaryjnych produktów leczniczych;
 • żywności;
 • pasz;
 • żywych roślin i zwierząt,
 • organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie stosowanych w sposób ograniczony, a także do produktów z roślin i zwierząt bezpośrednio związanych z ich przyszłym rozmnażaniem;
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych;
 • produktów ochrony roślin;
 • sprzętu wykorzystywanego przez konsumentów do przemieszczania się lub podróży, w przypadku gdy jest on obsługiwany bezpośrednio przez usługodawcę w ramach usługi transportowej świadczonej konsumentom i nie jest obsługiwany przez samych konsumentów;
 • statków powietrznych,
 • wyrobów lotniczych;
 • antyków.

 


Pamiętaj, że powyższe przepisy nie pozwalają na naniesienie znaku CE.

Rozporządzenie 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, stosuje się od 13 grudnia 2024 !


 

Przepis 2001/95/WE obowiązuje do 13 grudnia 2024:

 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety
 • ściągnij przepis - KLIKNIJ >>>

 

Przepis 2023/988 obowiązuje od 13 grudnia 2024:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA relevance)
 • ściągnij przepis - KLIKNIJ >>>

 

 

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 25 marca 2024 - 202403251204 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

CE-Polska - kontakt

 

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations