INFOLINIA
+48 735 790 790

znak CE

CE (znak ce / oznaczenie CE / oznakowanie CE) - skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Naniesienie znaku CE na wyrób to potwierdzenie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia. Oznakowanie CE nanosi z reguły producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Znak CE dotyczy 30 krajów czyli ponad 500 000 000 obywateli.

 

 

grafika CE / grafika znaku CE / logo CE / logo znak CE / rysunek znak CE

 

 

Rys. Znak CE

Rys. Znak CE - proporcje