INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINARIUM CE - ZNAK CE DLA NAWOZÓW

MIEJSCE WEBINARIUM CE - SZKOLENIE W INTERNECIE (POTRZEBUJESZ KOMPUTERA Z INTERNETEM)
DATA 01-08-2024
GODZINA 10:00-15:00
CENA 3250 złotych netto + 23% VAT

PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE (szkolenie CE w internecie):

Znak CE dla nawozów według rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

 

Webinar znak CE NAWOZY 

Webinar CE NAWOZY - poświęcony będzie rozporządzeniu 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE. Omówione zostaną produkty nawozowe, które podlegają znakowaniu CE, rozumiane jako substancje, mieszaniny, mikroorganizmy lub każde inne materiały, stosowane lub przeznaczone do stosowania na rośliny lub ich ryzosferę lub na grzyby lub ich mykosferę, lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery lub mykosfery, albo samodzielnie, albo po zmieszaniu z innym materiałem, w celu dostarczania roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub w celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych

 

Na szkoleniu pominięte zostaną produkty wyłączone z rozporządzenia 2019/1009 w sprawie oznakowania CE nawozów takie jak:

 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, gdy są udostępniane na rynku;
 • środków ochrony roślin objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Szkolenie pozwoli zapoznanie się z wymogami rozporządzenia 2019/1009 w sprawie oznakowania CE dla nawozów, które wchodzi w życie w dniu 16.07.2022. Należy pamiętać, że przeprowadzenie pełnej certyfikacji CE (pełen proces oceny zgodności) potrwa kilka miesięcy. 

Charakterystyka webinarium - znak CE dla nawozów:

 • webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • webinarium pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji papierowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele webinarium znak CE dla nawozów:

 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,

PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE – NAWOZY:

Znak CE dla nawozów według rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

 

Oznaczenie CE nawozy – rozporządzenie 2019/1009  

 

 

I.            Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

 

1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

 

II.           Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.

 

2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2.2.        Zakres zastosowania.

2.3.        Zasady nadzoru rynku.

2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.

2.5.        Ochrona znaku.

2.6.        System wymiany informacji RAPEX.

 

III.          Omówienie poszczególnych dyrektyw Nowego Podejścia

 

3.1.      Omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

 

IV.          Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE

 

V.           Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w procesie. 

              Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.

 

VI.          Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

 

VIII.       Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania

Zgłoszenie uczestnictwa w webinariach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE WEBINARIUM / SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium, które dotyczy oznakowania CE, prosimy wypełnić formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za webinarium należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data webinarium lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin webinarium wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • adres do wysyłki materiałów, 
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

 

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY