INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE dla osprzętu do podnoszenia ładunków (klasyfikacja) zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Klasyfikacja sprzętu do podnoszenia zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), wcale nie jest łatwa i jednoznaczna. Dlatego poniżej wskazujemy interpretację przepisów, przygotowaną przez naszych najlepszych ekspertów zajmujących się oznakowaniem CE maszyn w Centrum Certyfikacji CECE-Polska ponad 15 lat. Specjaliści tworzą i pracują także w Europejskim Punkcie Konsultacyjnym ds. znaku CE (oznakowanie CE).

Klasyfikacja sprzętu do podnoszenia ładunków opierana jest na przepisach zasadniczych, takich jak:

oraz przepisach szczegółowych. takich jak:

 

 


ZASADY KLASYFIKACJI OSPRZĘTU DO PODNOSZENIA - ZNAK CE

Ogólna zasada kwalifikacji osprzętu do ponoszenia mówi, że wyroby będące pod ładunkiem nie wymagają oznakowania znakiem CE, wyjątek stanowią widły.

Wyroby będące nad ładunkiem są osprzętem do podnoszenia wymagającym oznakowania CE.

 


 

Osprzęt do podnoszenia znakowany CE

Osprzęt do podnoszenia wymagający zastosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i wymagający znaku CE:

 

 Znak CE - zawiesia tekstylne Zawiesia tekstylne i ich elementy - wymagają oznakowania CE

Znak CE - Zawiesia stalowe (zawiesia z lin stalowych) Zawiesia z lin stalowych i ich elementy - wymagają oznakowania CE

Oznaczenie CE zawiesia łańcuchowe Zawiesia łańcuchowe i ich elementy - wymagają oznakowania CE

Znak CE - zawiesia łańcuchowe i ich elementy  Zawiesia łańcuchowe i ich elementy - wymagają oznaczenia CE

Znak CE dla oczek do podnoszenia  Oczka do podnoszenia - wymagają oznaczenia CE

 Oznaczenie CE dla oczek do podnoszenia CECE-Polska Oczka do podnoszenia - wymagają oznaczenia CE

 Oznakowanie CE dla ucha do podnoszenia - CECE-Polska +48 735 790 790 Ucho do podnoszenia / uszy do podnoszenia - wymagają oznaczenia CE

 CE dla kotwicy do podnoszenia - znak CE +48 735 790 790 Kotwica do podnoszenia / kotwice do podnoszenia - wymagają znaku CE 

 Znak CE dla oczek linowych Oczka linowe - wymagają znaku CE 

  Okucia narożne znak CE - CECE-Polska +48 735 790 790 Okucia narożne - wymagają znaku CE

  oznaczenie CE na C-Haki - CECE-Polska lider wdrożeń oznakowania CE C-hak - wymagają znaku CE

 Zaciski oznakowanie CE - CECE-Polska +48 735 790 790 Zacisk - wymaga znakowania CE

 Znak CE - belka do podnoszenia / znak CE trawers Belka do podnoszenia / trawers - wymaga znakowania CE

 CE na bramę do podnoszenia kontenera Brama do podnoszenia kontenera - wymaga znakowania CE

 Widły znak CE Widły do podnoszenia  - wymagają symbolu CE

 Znak CE dla zacisków płytowych  Zaciski płytowe - wymagają symbolu CE

 Znak Ce dla magnesów do podnoszenia - 2006/42/WE Magnesy do podnoszenia - wymagają symbolu CE

Znak CE na podnośniki próżniowe  Podnośnik próżniowy - wymagają symbolu CE

 


 

Osprzęt do podnoszenia NIE znakowany znakiem CE

Osprzęt do podnoszenia , który nie podlega dyrektywie maszynowej 2006/42/WE i tym samym nie może być oznakowany znakiem CE:

 

 Siatka na ładunek bez znaku CE Siatka na łądunek - nie wymagają nanoszenia oznakowania CE

 Big bag nie wymaga znaku CE Duża torba wielokrotnego użytku / big bag wielokrotnego uzytku  - nie wymaga nanoszenia oznakowania CE

Big bag bez oznaczenia CE Duża torba jednorazowego użytku / big bag jednorazowy  - nie wymaga nanoszenia oznakowania CE

 Kadź odlewnicza bez znaku CE Kadź suwnicy odlewniczej   - nie wymaga nanoszenia oznakowania CE

 Wiadro do betonu / taczka bez znaku CE Taczka z kółkami do podnoszenia / Wiadro do betonu   - nie wymaga nanoszenia oznakowania CE

 Kontener na gruz bez oznaczenia CE Kontener na gruz   - nie wymaga nanoszenia znaku CE

 Kontener transportowy nie wymaga znaku CE Kontener ISO / kontener transportowy / kontener 20-stopowy /  kontener 30-stopowy / kontener 40-stopowy / kontener 45-stopowy - nie wymaga nanoszenia znaku CE

kontener zbiorczy bez znaku CEPojemnik zbiorczy    - nie wymaga nanoszenia znaku CE

Europaleta bez znaku CE Euro paleta /  Paleta załadunkowa do wózków widłowych    - nie wymaga nanoszenia znaku CE

 


Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu +48 61 830 81 81 lub +48 735 790 790 lub +48 735 791 791.

Zapraszamy także na szkolenia dotyczące oznakowania CE dla maszyn i urządzeń oraz osprzętu do podnoszenia - KLIKNIJ

 Znak CE dla osprzetu do podnoszenia - więcej informacji

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 2 listopada 2021 – 202111021111 – teks przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Monika Zawadzka

PR CECE-Polska