INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINAR CE - ZNAK CE DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2016/425

MIEJSCE WEBINARIUM CE - SZKOLENIE W INTERNECIE (POTRZEBUJESZ KOMPUTERA Z INTERNETEM)
DATA 03-10-2024
GODZINA 10:00-15:00
CENA 2430 złotych netto + 23% VAT

PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE (szkolenie CE online): 

Oznaczenie CE producentów i importerów środków ochrony indywidualnej (ŚOI / PPE) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

 


Produkujesz kaski, buty ochronne, odzież ochronną, maski ochronne, rękawice, rękawiczki, okulary, gogle, ochraniacze, ochronniki słuchu, kamizelki kuloodporne, uprzęże alpinistyczne, szelki bezpieczeństwa, skafandry, maski, stroje ochronne, stroje pełnej izolacji, maski gazowe, hełmy, przyłbice, osłony twarzy, kamizelki ratunkowe, odzież elektrostatyczna, odzież dla elektryków, odzież ATEX, maski do reanimacji lub inne ŚOI – weź udział w szkoleniu znak CE dla ŚOI


 

 

Webinarium znak CE dla środków ochrony indywidualnej (2016/425, PPE, ŚOI) - przeznaczone jest dla::

 • producentów środków ochrony indywidualnej,
 • upoważnionych przedstawicieli wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerów wyrobów ŚOI,
 • dystrybutorów,
 • konstruktorów i projektantów środków PPE - rozporządzenie 2016/425.

 

Każdy uczestnik webinaeium znak CE dla ŚOI otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 150 stron),
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 

Charakterystyka webinarium:

 • webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • webinarium przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Szkolenie kierujemy do:

 • producentów ŚOI;
 • importerów ŚOI;
 • dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli ŚOI na rynku unijnym;
 • specjalistów do spraw BHP.

Oznaczenie CE dla środków ochrony indywidualnej (ŚOI / PPE) według rozporządzenia 2016/425


Oznaczenie CE producentów i importerów środków ochrony indywidualnej (ŚOI / PPE) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG


 

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

 

II. Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.

2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2.2.        Zakres zastosowania.

2.3.        Zasady nadzoru rynku.

2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.

2.5.        Ochrona znaku.

2.6.        System wymiany informacji RAPEX.

 

IV.  Analiza ryzyka dla rozporządzenia 2016/425

 

V.  Omówienie dyrektyw Nowego Podejścia i przepisów mówiących o oznaczeniu CE

 

VI. Omówienie rozporządzenia 2016/425 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

6.1.        Przydatne definicje i normy zharmonizowane.

6.2.        Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

6.3.        Klasyfikacja wyrobów.

6.4.        Moduły oceny zgodności w kontekście ŚOI 2016/425

6.5.        System zarządzania jakością.

 

VII. Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE dla ŚOI

 

VIII.  Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w  procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.

 

IX. Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

 

X. Dokumentacja techniczna dla środków ochrony indywidualnej (perdonal protective equipment)

 

XI. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium (szkolenie CE online) dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA / WEBINARIUM DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz
(U DOŁU STRONY).
 
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data szkolenia online lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia i webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY