INFOLINIA
+48 735 790 790

Szkolenia OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych i producentów

MIEJSCE Sprawdź WEBINARIA CE - informacja poniżej
DATA 12-02-2025
GODZINA 09:00 - 15:00
CENA 2220 złotych netto + 23% VAT
ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA CE ONLINE - KLIKNIJ
 
Zobacz korzyści:
      + niższa cena,
      + więcej tematów szkoleń,
      + więcej terminów,
      + brak kosztów dojazdu i parkingu,
      + materiały wysyłane kurierem,
      + dostęp do STREFY KLIENTA,
      + dostęp do infolinii,
      + bezpieczeństwo zdrowotne,
      + szkolennia CE online nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania,
      + aby wejść na szkolenie kilka minut przed rozpoczęciem, klikasz w link, który wyślemy e-mailem,
      + więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij SZKOLENIA CE ONLINE / WEBIANARY CE.

 

PEŁEN TYTUŁ SZKOLENIA: Szkolenie znak CE podstawy. Szkolenie opisuje wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające znaku CE, sprawy importu i granic dla wyrobów wymagających oznaczenia CE. Szkolenie pozwoli na poprawne wypełnianie dokumentów takich jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Szkolenie pokaże jak przeprowadzać procesy oceny zgodności i jakie dokumenty powinno się wymagać od producentów wyrobów. Szkolenie przydatne zarówno dla producentów, importerów, ale także zakupujących wyroby na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
 
 
Szkolenie znak CE podstawy - przeznaczone jest dla:
 • importerów wyrobów podlegających znakowaniu CE pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów podlegających oznaczeniu CE spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • dystrybutorów,
 • producentów,
 • agencji celnych,
 • urzędów celnych.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów
 • certyfikat
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 

Cena szkolenia uwzględnia również przerwy kawowe i lunch.

Charakterystyka szkolenia - znak CE podstawy:

 • szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • szkolenie pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji papierowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele szkolenia:

 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,
Plan szkolenia - podstawy oznaczenia CE
OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, producentów, agencji celnych, urzędów celnych
 
 
I.            Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.
 
1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .
1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.
1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.
1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.
 
II.           Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.
 
2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.
2.2.        Zakres zastosowania.
2.3.        Zasady nadzoru rynku.
2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.
2.5.        Ochrona znaku.
2.6.        System wymiany informacji RAPEX.
 
III.          Omówienie poszczególnych dyrektyw Nowego Podejścia
 
3.1.        Wyroby budowlane - 305/2011
3.2.        Maszyny - 2006/42/WE
3.3.        Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa 2006/95/WE i 2014/35/UE
3.4.        Kompatybilność elektromagnetyczna - 2004/108/WE i 2014/30/UE
3.5.        Dyrektywa RoHS II i III - 2011/65/WE oraz 2015/863
3.6.        Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE
3.7.        Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) – 94/9/WE i 2014/34/UE
3.8.        Urządzenia dźwigowe – windy - 95/16/WE i 2014/33/UE
3.9.        Urządzenia linowe do przewozu osób - 2000/9/WE
3.10.      Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami - 2000/14/WE
3.11.      Proste zbiorniki ciśnieniowe - 2009/105/WE i 2014/29/UE
3.12.      Urządzenia ciśnieniowe - 97/23/WE i 2014/68/U
3.13.      Nieautomatyczne urządzenia ważące - 2009/23/WE i 2014/31/UE
3.14.      Instrumenty pomiarowe - 2004/22/WE i 2014/32/UE
3.15.      Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe - 92/42/EWG
3.16.      Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro – urządzenia diagnostyczne in vitro - 98/79/WE / rozporządzenie 2017/746
3.17.      Urządzenia medyczne - 93/42/EWG / rozporządzenie 2017/475
3.18.      Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne – implanty medyczne - 90/385/EWG / rozporządzenie 2017/745
3.19.      Urządzenia spalające paliwa gazowe -urządzenia gazowe – 2009/142/WE
3.20.      Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - 93/15/WE i 2014/28/UE
3.21.      Wyroby pirotechniczne 2007/23/WE
3.22.      Łodzie / jachty rekreacyjne - 94/25/WE i 2013/53/UE
3.23.      Środki ochrony indywidualnej - 89/686/EWG
3.24.      Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych – 1999/5/WE i 2014/53/UE
3.25.      Bezpieczeństwo zabawek - 2009/48/WE
 
IV.          Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE
 
V.           Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w procesie.
              Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.
 
VI.          Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.
 
VIII.       Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
szkolenie - data szkolenia lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: szkolenia@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin szkolenia,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

 

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY