INFOLINIA
+48 735 790 790

Szkolenia CE - samodzielne nadawanie oznaczenia CE

Zastanawiasz się czy samodzielne nadanie oznaczenia CE jest możliwe? Chcesz wdrożyć znak CE tanio i szybko? Skorzystaj ze szkoleń dotyczących oznaczenia CE, znaku budowlanego B, znaku UKCA. Nie wiesz, które szkolenie wybrać? Skorzystaj z wiedzy naszych konsultantów, którzy pomogą Ci wybrać odpowiednie szkolenie CE lub szkolenie UKCA – infolinia EPK telefon + 48 735 790 790.

 

 Znak CE podstawy

Skrócony tytuł:

 • Znak CE - podstawy

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • Budowlane 305/2011, maszynowa 2006/42/WE, LVD niskonapięciowa 2014/35/UE, EMC kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE, RoHS 2016/425 2015/863 2017/2102, RED radiowa 2014/53/UE, ATEX 2014/34/UE, zabawkowa 2009/48/WE, PED ciśnieniowa 2014/68/UE, SPVD proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE, PPE ŚOI środki ochrony indywidualnej 2016/425, łodzie i jachty rekreacyjne 2013/53/UE, MID urządzenia pomiarowe 2014/32/UE, NAWI nieautomatyczne urządzenia ważące 2014/31/UE, wyroby pirotechniczne i fajerwerki 2019/29/UE, wyroby wybuchowe do użytku cywilnego 2014/28/UE, GAD urządzenia spalające paliwa gazowe 2016/426, windy 2014/33/UE, MDR wyroby medyczne 2017/745, wyroby medyczne aktywnego osadzenia 90/385/EWG, wyroby medyczne in vitro 2017/746, ekoprojekt, wyroby pracujące na zewnątrz pomieszczeń (hałas) 2000/14/WE, urządzania linowe 2016/424, kotły grzewcze 92/42/EWG, nawozy 2019/1009, UAS drony - bezzałogowe systemy powietrzne 2019/945.

 

Pełen tytuł:

 • Znak CE podstawy. Szkolenie opisuje wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające znaku CE, sprawy importu i granic dla wyrobów wymagających oznaczenia CE. Szkolenie pozwoli na poprawne wypełnianie dokumentów takich jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Szkolenie pokaże jak przeprowadzać procesy oceny zgodności i jakie dokumenty powinno się wymagać od producentów wyrobów. Szkolenie przydatne zarówno dla producentów, importerów, ale także zakupujących wyroby na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Wersje szkolenia:


  Znak CE - maszyny

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla maszyn i urządzeń

 

Dyrektywy:

 • maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2014/35/UE, kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 

Pełen tytuł:

 • Znak CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa).

 

Wersje szkolenia:


 Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych

Skrócony tytuł:

 • Znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • Rozporządzenie budowlane 305/2011

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - NOWE PRZEPISY 2021 i 2022 (deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych).

 

Wersje szkolenia:


 Szkolenie znak CE dla zabawek 2009/48/WE

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla zabawek

 

Dyrektywy:

 • Zabawkowa 2009/48/WE,

 

Pełen tytuł:

 • Znak CE dla zabawek - dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE - NOWE PRZEPISY

 

Wersje szkolenia:


 Znak CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla elektroniki i elektryki

 

Dyrektywy:

 • LVD niskonapięciowa 2014/35/UE, EMC kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE, RED radiowa 2014/53/UE, RoHS 2011/65/WE 2015/863 2017/2102, ekoprojekt, WEEE 2012/19/UE

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE dla producentów i importerów wyrobów elektrycznych i elektronicznych - np. lampy, AGD, elektronika (dyrektywy niskonapięciowa LVD, dyrektywa kompatybilności EMC, dyrektywa radiowa RED, RoHS, ekoprojekt, WEEE / ZSEE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Wersje szkolenia:


 Znak CE dla nawozów

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla nawozów

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • Nawozy 2019/1009

 

Pełen tytuł:

 • Znak CE dla nawozów według rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

 

Wersje szkolenia:


 Szkolenie znak CE dla wyrobów ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla wyrobów ciśnieniowych

 

Dyrektywy:

 • ciśnieniowa 2014/68/UE, proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE dla producentów i importerów urządzeń ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/68/UE (dyrektywa PED) oraz prostych zbiorników ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/29/UE (dyrektywa SPVD)

 

Wersje szkolenia:


 Szkolenie znak CE dla wyrobów medycznych MDR 2017/745

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla wyrobów medycznych

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • MDR rozporządzenie medyczne 2017/745

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE dla producentów i importerów wyrobów medyczny (rozporządzenie MDR, rozporządzenie 2017/745)

 

Wersje szkolenia:


 ZNAK CE dla środków ochrony indywidualnej (znak CE PPE / znak CE ŚOI)

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla środków ochrony indywidualnej

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • Rozporządzenie środków ochrony infywidualnej 2016/425

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE producentów i importerów środków ochrony indywidualnej (ŚOI / PPE) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

 

Wersje szkolenia:


 Szkolenie znak CE dla dronów 2019/945

Skrócony tytuł:

 • Znak CE dla dronów, bezzałogowych systemów powietrznych

 

Dyrektywy i rozporządzenia:

 • rozporządzenie w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych 2019/945

 

Pełen tytuł:

 • Oznaczenie CE dla producentów i importerów dronów, bezzałogowych systemów powietrznych (rozporządzenie delegowane 2019/945)

 

Wersje szkolenia:


  Szkolenie znak UKCA

Skrócony tytuł:

 • Znak UKCA

 

Pełen tytuł:

 • Webinar znak UKCA dla wprowszających wyroby na rynek Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2022

 

Wersje szkolenia:


 

<<< Szkolenia CE - samodzielne nadawanie oznaczenia CE >>>

 


 

 CE-Polska sygnet - znak CE

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 07 września 2022 – 202209070920 – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 Znak CE - kontakt

 

Przygotował

Jędrzej Borowiak

Centrum Certyfikacji

CECE-Polska

public relations