INFOLINIA
+48 735 790 790

SYSTEM ATESTACJI ZGODNOŚCI (do 2013)

 

Systemy atestacji zgodności / Systemy zaświadczania zgodności - dyrektywa CPD

Systemy atestacji zgodności / Systemy zaświadczania zgodności (inna najczęściej używana nazwa to: systemy oceny zgodności) - ustalone przez dyrektywę budowlaną 89/106/EWG (dyrektywa CPD) oraz przepisy transponujące Dz.04.198.2041 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym), formy udowodnienia zgodności dla wyrobów budowlanych. Wyróżniamy 6 systemów oceny zgodności: system 1+; system 1; system 2+; system 2; system 3 i system 4.

 

 

system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

>>>WIĘCEJ<<<

 

system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

>>>WIĘCEJ<<<

 

system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta

>>>WIĘCEJ<<<

 

system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta (system nie istnieje od lipca 2013)

>>>WIĘCEJ<<<

 

system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta

>>>WIĘCEJ<<<

 

system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie

>>>WIĘCEJ<<<

 

 

Jeśli chcecie Pańśtwo uzyskać więcej informacji na temat sytemów oceny zgodności dla dyrektywy 89/106/EWG oraz dla Rozporządzenie Paralmentu Europejskiego i Rady 305/2011 zapraszamy na szkolenia CE i B dla wyrobów budowlanych >>> KLIKNIJ<<<