INFOLINIA
+48 735 790 790

SYSTEM 2+

System 2+ oceny zgodności dyrektywa budowlana znak CE i znak B

 

System 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

 

zadania producenta:

– wstępnego badania typu,

– zakładowej kontroli produkcji,

– badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, jeżeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna,

 

zadania akredytowanej jednostki

- certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji; 

 

 


Jeśli chcecie Pańśtwo uzyskać więcej informacji na temat sytemów oceny zgodności dla Rozporządzenia Rady 305/2011 zapraszamy na szkolenia CE i B dla wyrobów budowlanych >>> KLIKNIJ<<<