INFOLINIA
+48 735 790 790

REGULAMINY - MYJNIE BEZDOTYKOWE

REGULAMIN MYJNI BEZDOTYKOWEJ

ver. M202401101816

Zasady ogólne:

 1. Właścicielem myjni: w Kamionkach przy ulicy Poznańskiej 150, 62-023 Kamionki (za Netto); w Kiekrzu przy ulicy Poznańskiej (przedłużenie ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy) działka 79/4 (numer ewidencyjny), 62-090 Kiekrz;   w Środzie Wielkopolskiej przy zbiegu ulic Bławatkowej i Wrzosowej, 63-000 Środa Wielkopolska (za Dino), jest CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska
  z siedzibą przy ul. Komornickiej 56 w Poznaniu, 60-101 Poznań. Numer kontaktowy +48 503 735 575.
 2. Myjnie są otwarte 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Właściciel myjni może ją zamknąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Wjazd / wejście na myjnię oraz korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Myjnia jest obiektem prywatnym, na którym obowiązują zasady, którym trzeba się bezwzględnie podporządkować. Właściciel może usunąć osoby i pojazdy z myjni bez podania przyczyny. Pojazdy usuwane są na koszt ich właścicieli.
 5. Karty charakterystyki stosowanej chemii, cenniki oraz regulaminy znajdują się na www.ce-polska.pl/myjnie
 6. Obiekt jest ubezpieczony. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać do Ubezpieczyciela. Numer polisy zostanie podany po opisie zdarzenia pod numerem +48 735 790 790.
 7. Należy korzystać z myjni zgodnie z instrukcjami naniesionymi na poszczególnych urządzeniach i plandekach. Dopuszcza się korzystanie jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Płatności na myjni odbywają się tylko w PLN (złotych polskich). Dopuszcza się płatności gotówkowe i bezgotówkowe. Ceny
  za usługi znajdują się na poszczególnych urządzeniach. Pełen cennik dostępny na www.ce-polska.pl/cennik-myjnie-bezdotykowe
 9. Na myjni obowiązują zasady ruchu drogowego (prędkość do 5 km/h). Zasady nie dotyczą obsługi obiektu.
 10. Przy wjeździe i wyjeździe ze stanowisk zachowaj szczególna ostrożność.
 11. Z myjni mogą korzystać samochody o masie całkowitej do 3,5 tony i wysokości nie przekraczającej 3,5 metra oraz 3.9 metra na stanowisku/ach odkrytym/ych, bez dachu (o ile istnieje na danym obiekcie).
 12. Właściciel myjni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na myjni. Przedmioty które wciągnął odkurzacz, lub wpadły w elementy infrastruktury myjni, nie będą wyjmowane przez pracowników myjni.

Wstęp na myjnie:

 1. Na myjnie mają wstęp tylko osoby korzystające z obiektu. Zabrania się przechodzenia przez obiekt w celu skrócenia drogi
  lub w innym celu nie mającym związku ze specyfiką obiektu.
 2. Dzieci przebywają na myjni tylko pod opieką dorosłych i na odpowiedzialność opiekunów.
 3. Na myjni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, substancji odurzających, zakaz palenia oraz zakaz przebywania osób nietrzeźwych i od wpływem substancji odurzających.

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Korzystaj z obiektu tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na maszynach oraz plandekach.
 2. Jeśli dojdzie do zachlapania oczu natychmiast należy przemyć je dużą ilością zimnej wodą i udać się do lekarza. Karty charakterystyki produktów stosowanych na myjni dostępne na www.ce-polska.pl/myjnie
 3. Jeśli dojdzie do zachlapania skóry natychmiast należy ją przemyć dużą ilością zimnej wodą, a w razie potrzeby, udać się do lekarza. Karty charakterystyki produktów stosowanych na myjni dostępne na www.ce-polska.pl/myjnie
 4. Z obiektu korzystać tylko w pełnym obuwiu. Zabrania się mycia pojazdu w klapkach / japonkach oraz na boso.
 5. Korzystając z myjni należy pamiętać, że na obiekcie jest ślisko niezależnie od pory roku. Zimą, z racji specyfiki działania obiektu, mogą nastąpić oblodzenia. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody na zdrowiu i mieniu.
 6. Należy pamiętać, że stosowane środki chemiczne, zgromadzone na podłogach myjni są śliskie.
 7. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg (lub ustawić skrzynię automatyczną w pozycji P), zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna, dach, drzwi oraz inne otwory którymi może wlecieć woda. W przypadku niezastosowania się do powyższej regulacji, właściciel obiektu myjni nie odpowiada za powstałe szkody.
 8. Korzystając z kompresora, nalewaków płynów, lanc myjących, Klient godzi się z faktem braku wzorcowania metrycznego elementu pompującego-tłoczącego płyn / ciecz.
 9. Nie dopuszczaj do wysuszenia na karoserii samochodu żadnej chemii. Dokładnie spłucz samochód.
 10. Nie nakładaj piany, ani żadnej chemii na gorący lakier. Spłucz najpierw nadwozie wodą w celu wystudzenia (program spłukiwanie).
 11. Właściciel myjni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej. Nie dopuszcza się mycia samochodów z ogniskami korozji. Wysokie ciśnienie może zniszczyć skorodowane auta.
 12. Właściciel myjni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wskutek kontaktu lancy, obudowy szczotki,
  lub węża z samochodem.

Zabrania się:

 1. Kierowania lanc / szczotek / pistoletów myjni w stronę twarzy.
 2. Na myjni zabrania się mycia / opryskiwania ludzi i zwierząt.
 3. Na myjni zabrania się mycia silników oraz elementów brudnych od oleju i ropy lub innych substancji i substancji  niebezpiecznych plamiących nawierzchnię myjni lub pozostawiających inne zniszczenia.
 4. Na myjni zabrania się bezwzględnie mycia i odkurzania samochodów, w których wylała się farba, lub inne chemikalia.
 5. Na myjni zabrania się mycia zbiorników po chemii.
 6. Zabrania się spożywania wody z myjni.
 7. Zabrania się wciągania odkurzaczami substancji płynnych.
 8. Zabrania się stosowania własnych środków myjących.
 9. Zabrania się ręcznego mycia pojazdów (swoimi przyborami).
 10. Zabrania się nieodpłatnego korzystania ze szczotki (bez programu myjącego).
 11. Zabrania się mycia auta wodą z cyrkulacji zimowej (bez programu).
 12. Zabrania się suszenia aut na stanowiskach myjących. 
 13. Zabrania się używania myjni w przypadku stwierdzenia wycieku nieszczelności.
 14. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw myjni, urządzeń dodatkowych, budowli. Zauważone usterki należy zgłaszać +48 735 790 790 (24h).

Parkowanie:

 1. Parkowanie na myjni odbywa się tylko w zatoczkach parkingowych, a właściciel samochodu musi przebywać w jego bezpośredniej bliskości.
 2. Parkowanie na myjni w sposób nieprzerwany ponad 24h to koszt 800 złotych netto +23% VAT za dobę.
 3. Zostawienie unieruchomionego samochodu na stanowisku myjącym to koszt 2000 złotych netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą dobę. Pełne koszty doby będą naliczane po godzinie od pozostawienia samochodu na stanowisku myjącym, odkurzającym lub innym, które ogranicza możliwości zarabiania obiektu.
 4. Zastawienie wjazdu lub wyjazdu myjni wiąże się z kosztem 15 000 złotych netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą dobę. Pełne koszty doby będą naliczane po godzinie od pozostawienia samochodu lub innego przedmiotu.
 5. Awarię samochodu należy zgłaszać bezzwłocznie pod numerem +48 503 735 575.

Monitoring:

 1. Wchodząc na obiekt myjni jesteś w zasięgu kamer, służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników myjni
  i samego obiektu.
 2. Monitoring jest przechowywany przez kilkanaście dni.
 3. W przypadku dewastacji i kradzieży monitoring będzie udostępniany publicznie.

Kolizje i dewastacje:

 1. Uszkodzenia i dewastacje myjni należy zgłaszać pod numerem +48 503 735 575.
 2. Wszelkie kolizje z obiektem myjni lub wyposażeniem, należy zgłaszać bezzwłocznie pod numer +48 503 735 575.
 3. Brak zgłoszenia będzie traktowany i zgłaszany jako ucieczka z miejsca zdarzenia.

Rozmieniarka pieniędzy:

 1. Rozmieniarka pieniędzy jest urządzeniem tylko dla klientów myjni.
 2. Nie świadczymy usługi rozmiany pieniędzy dla firm handlowych, sklepikarzy, hurtowników itp.
 3. Rozminianie pieniędzy, w innym celu, niż wykorzystanie na myjni jest zabronione.
 4. Z rozmieniarki można korzystać, tylko w celu rozmienienia pieniędzy na mycie, które odbywa się w danej chwili.
 5. Rozmieniarka wydaje różne nominały monet: 1 zł, 2 zł, 5 zł. oraz żetony.
 6. Jeśli w rozmienionych pieniądzach jest, żeton nie zostanie on wymieniony na monetę. 
 7. W przypadku rozmieniania pieniędzy, które nie są przeznaczone w danym momencie na mycie, może być pobrana prowizja w wysokości 8%, za którą zostanie wystawiona odrębna faktura.
 8. Reklamacje można zgłaszać w terminie do 1h od rozmiany. Numer informacyjny +48 503 735 575 (24/7)
 9. Rozmieniarka jest monitorowana.

Awarie:

 1. Obiekt jest w pełni automatyczny. Każdą awarię należy zgłaszać pod numerem +48 503 735 575. W przypadku braku połączenia, awarię należy zgłosić drogą SMS (wskazując miejscowość, opisując awarię, oraz jej datę i godzinę).
 2. Zwrot pieniędzy w przypadku awarii następuje na wskazane przez klienta konto w terminie 7 dni roboczych lub w inny sposób uzgodniony z obsługa myjni.

Paragony z NIP (zastąpiły faktury):

 1. Korzystając z myjni godzisz się na paragon elektroniczny. Jeśli masz takie życzenie możesz otrzymać paragon elektroniczny
 2. z numerem NIP (zamiast faktury).
 3. Chcąc o otrzymać paragon z NIP, przed wniesieniem opłaty, zeskanuj smartphonem kod QR i działaj zgodnie z instrukcjami.
 4. Instrukcje dotyczące paragonu z NIP znajdziesz przy rozmieniarce (na kontenerze technicznym) i na pulpicie każdego stanowiska.
 5. Kasy fiskalne dostarcza COMP S.A. pod marką NOVITUS SDF-3. W momencie obowiązku fiskalizacji firma była jedynym dostawcom kas. Kasy są urządzeniami wadliwymi i sprawiającymi wiele problemów. Jeśli nie działa aplikacja do wystawienia paragonu z NIP, prosimy o wysłanie SMS o treści: miejscowość w której myjecie Państwo samochód oraz  numeru stanowiska mycia, kwota jaką Państwo przeznaczyliście na mycie, nazwa firmy, adres, NIP i adres email do wysłania faktury. Prosimy to zrobić bezpośrednio po myciu. Jeśli wystąpił inny problem z kasą prosimy o kontakt +48 503 735 575Fakturę wyślemy w ciągu 7 dni roboczych. 
 6. Jakiekolwiek próby oszustwa, będą zgłaszane do odpowiednich instytucji.

 

INFOLINIA (24h / 7): +48 503 735 575