INFOLINIA
+48 735 790 790

REGULAMIN – INFOLINII EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW OZNAKOWANIA CE I ZNAKU UKCA – VER.202303101518/007

REGULAMIN – Infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego do Spraw OZnakowania CE i znaku UKCA – ver.202303101518/007

 

 1. Regulamin przygotowany przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska z siedzibą przy ulicy Komornickiej 56 w Poznaniu (60-101 Poznań).
 2. Właścicielem Europejskiego Punktu Konsultacyjnego Do Spraw Oznakowania CE i ZNAKU UKCA jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska z siedzibą przy ulicy Komornickiej 56 w Poznaniu (60-101 Poznań).
 3. Misją Europejskiego Punktu Konsultacyjnego Do Spraw Oznakowania CE i Znaku UKCA, jest upowszechnianie, jak najwyższej jakości wiedzy w tematyce tak zwanego Nowego Podejścia, znaku CE, znaku UKCA.
 4. Europejski Punkt Konsultacyjny Do Spraw Oznakowania CE i Znaku UKCA upowszechnia wiedzę przy użyciu infolinii + 48 735 790 790.
 5. Infolinia EPK działa  dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15:45. Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako właściciel EPK, zastrzega możliwość wyłączenia usługi w każdym momencie, bez podania przyczyny.
 6. Kontaktujący się z infolinią EPK, ponosi koszt połączenia krajowego.
 7. Infolinia EPK udziela informacji bez dodatkowych kosztów (prócz połączenia).
 8. Infolinię EPK obsługują pracownicy Centrum Certyfikacji CECE-Polska w formie dyżurów. Pracownicy mają minimum 7 lata doświadczenia pracy w obszarach szeroko pojętego oznakowania CE, oraz zbierają doświadczenie z nowym oznakowaniem rynku brytyjskiego, którym jest znak UKCA. Pracownicy posiadają specjalny europejski certyfikat obsługi z wyżej wymienionej tematyki GGQ.   
 9. Pracownicy infolinii EKP, zapewniają najwyższy poziom udzielanej informacji, jednak każda informacja udzielona bezpłatnie, nie może być rozpowszechniana bez wyraźnej zgody Centrum Certyfikacji CECE-Polska.
 10. Informacje udzielane przez EKP udzielane są bezpłatnie. Właściciel EPK zastrzega możliwość przekazywania treści marketingowych.
 11. Za wszystkie informacje udzielane bezpłatnie EKP i Centrum Certyfikacji CECE-Polska nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 12. Europejski Punkt Konsultacyjny Do Spraw Oznakowania CE i Znaku UKCA oraz Centrum Certyfikacji CECE-Polska zastrzega, że nie musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, oraz dopuszcza nieobsługiwanie danego podmiotu lub osoby fizycznej, bez podania przyczyny.
 13. Istnieje kategoryczny zakaz utrwalania rozmów z konsultantami EPK, przez użytkowników EPK, obostrzony sankcją w wysokości 100 000 złotych. Centrum Certyfikacji CECE-Polska nie wyklucza dalszych roszczeń.
 14. Ewentualne skargi na działalność Europejskiego Punktu Konsultacyjnego Do Spraw Oznakowania CE i znaku UKCA prosimy kierować na info@ce-polska.pl lub pod numer +48 61 830 81 81.

 

 

 Infolinia znak CE +48 735 790 790