INFOLINIA
+48 735 790 790

Poręcze i balustrady – znak CE, znak budowlany B czy jednostkowe dopuszczenie ?

Zweryfikowanie jakie wyroby są wyrobami budowlanymi w myśl niżej wymienionych przepisów nie jest ani łatwe ani przyjemne. Niestety tak jak przepisy Unii Europejskiej są raczej przejrzyste tak przepisy polskie bywają strasznie mętne i nie rzadko godzące w interesy polskich firm.

Nie inaczej stało się w roku 2016 kiedy wypuszczono ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, które niewątpliwie jest nie jest chlubą Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Pana Adamczyka. Przepis rewolucjonizujący oznakowanie wyrobów i wystawiane deklaracje zaczyna obowiązywać 1 stycznia 2017, a w Dzienniku Ustaw pojawia się 6 grudnia 2016 (zmiany dotyczące konieczności wystawiania znaku B i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych według Dz.U.19.1176 zaczynają obowiąywać od 31. grudnia 2020, po wielokrotnych zmianach wskazanego wdcześniej terminu). Jakikolwiek dalszy komentarz jest po prostu zbędny.

 znak Ce, znak B balustrady i poręcz

Rysunek 1 Balustrady i poręcze - znak B, krajowa deklaracja właściwości użytkowych

 

Przepis wprowadził w załączniku 1 nowe wyroby budowlane takie jak:

 • Okucia budowlane do zastosowań poza oddzieleniami przeciwpożarowymi i na drogach ewakuacyjnych – wyroby umieszczono w 3 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.
 • Wyroby do wentylacji i klimatyzacji czyli wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne, przepustnice, zasuwy, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia, pustaki wentylacyjne. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.
 • Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, w skład których wchodzą wyroby, jak i zestawy powłokowe do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, oraz wyroby i zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.
 • Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.
 • Beton towarowy. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 2+ lub 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

 

Nowe wyroby budowlane czyli między innymi balustrady, kanały wentylacyjne, farby, okucia, beton towarowy wymagają oznakowania znakiem budowlanym B i wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych od 31 grudnia 2020 (następna zmiana Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – poprzednia data to 30 czerwca 2019).

 

 

Produkujesz balustrady i poręcze (znak B, krajowa deklaracja właściwosci użytkowych), a nie chcesz przeprowadzać drogiej procedury Krajowej Oceny Technicznej ? Przyjedź na szkolenie pokażemy Tobie rozwiązania!

Produkujesz kanały wentylacyjne (znak budowlany B, krajowa deklaracja właściwosci użytkowych), a nie chcesz przeprowadzać drogiej procedury Krajowej Oceny Technicznej ? Przyjedź na szkolenie pokażemy Tobie rozwiązania!

Nie daj się naciągnąć na działania jednostek oceny technicznej / krajowych jednostek oceny technicznej. Spróbuj działać samodzielnie!

 

Twój wyrób został wyżej wymieniony? Zapisz się na nasze szkolenie - https://www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-cpr

 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak budowlany B dla balustrad – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak budowlany B dla poręczy – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak budowlany B dla farb – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak B dla kanałów wentylacyjnych – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak B dla okuć budowlanych – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Skorzystaj z naszych szkoleń znak CE / znak B dla betonu towarowego – infolinia +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81

 

Przepisy źródłowe:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
 • Dz.U.16.1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.16.1966
 • Dz.U.18.1233 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 

SZKOLENIA ZNAK CE/ B NOWE PRZEPISY BUDOWLANE DLA BALUSTRAD, PORĘCZY, KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, FARB, OKUĆ BUDOWLANYCH, BETONU TOWAROWEGO

 • Szkolenia znak B dla balustrad – oznakowanie balustrad - KLIKNIJ
 • Szkolenia znak B dla poręczy – oznakowanie balustrad - KLIKNIJ
 • Szkolenia znak B dla kanałów wentylacyjnych – oznakowanie kanałów wentylacyjnych  - KLIKNIJ
 • Szkolenia znak B dla farb – oznakowanie farb - KLIKNIJ
 • Szkolenia znak B dla okuć budowlanych – oznakowanie okuć budowlanych  - KLIKNIJ
 • Szkolenia znak B dla betonu towarowego – oznakowanie betonu towarowego - KLIKNIJ