INFOLINIA
+48 735 790 790

PASZPORT BATERII (rozporządzenie 2023/1542 BATERIE)

Paszport baterii to dokument który musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE (przepis do ściągnięcia – ROZPORZĄDZENIE BATERIE).

 

Paszport baterii 2023/1542 strona 1/4 - CE-polska.pl Paszport baterii 2023/1542 strona 2/4 - CE-polska.pl 

Paszport baterii 2023/1542 strona 3/4 - CE-polska.pl Paszport baterii 2023/1542 strona 4/4 - CE-polska.pl

 

 

 

Paszport baterii musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwa dokumenty PASZPORT BATERII
 • Numer dokumentu

 

oraz

 

1.PUBLICZNIE DOSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MODELU BATERII

 1. Dane identyfikacyjne wytwórcy
 2. Kategorię baterii i jej dane identyfikacyjne
 3. Miejsce wytworzenia (położenie geograficzne zakładu wytwarzającego baterie)
 4. Data wytworzenia (miesiąc i rok)
 5. Masa
 6. Pojemność
 7. Skład chemiczny
 8. Substancje niebezpieczne zawarte w baterii, inne niż rtęć, kadm lub ołów
 9. Środek gaśniczy, który może być użyty
 10. Surowce krytyczne obecne w baterii, których stężenie m/m wynosi powyżej 0,1 %. Część
 11. Skład materiałowy baterii, w tym substancje chemiczne, substancje niebezpieczne obecne w baterii inne niż rtęć, kadm lub ołów i surowce krytyczne obecne w baterii;
 12. Informacje na temat śladu węglowego
 13. Informacje na temat odpowiedzialnego pozyskiwania
 14. Informacje dotyczące zawartości materiałów z recyklingu zamieszczone w dokumentacji
 15. Udział materiałów odnawialnych
 16. Pojemność znamionowa (w Ah)
 17. Minimalne, nominalne i maksymalne napięcie, w stosownych przypadkach z zakresem temperatur;
 18. Pierwotna pojemność rzeczywista (w watach) i limity, w stosownych przypadkach z zakresem temperatur
 19. Oczekiwana żywotność baterii wyrażona w cyklach i zastosowany test porównawczy
 20. Próg pojemności do wyczerpania (tylko w przypadku baterii do pojazdów elektrycznych);
 21. Zakres temperatur, które bateria może wytrzymać, gdy nie jest używana (test porównawczy);
 22. Okres obowiązywania gwarancji handlowej w okresie gwarantowanej żywotności
 23. Początkowa całkowita sprawność energetyczna oraz na etapie 50 % cyklu życia;
 24. Opór wewnętrzny ogniwa baterii i zestawu baterii
 25. Współczynnik c w odpowiednim teście cyklu życia
 26. Wymogi w zakresie oznakowania
 27. Deklaracja zgodności UE
 28. informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu zużytych baterii i gospodarowania nimi

 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODELU BATERII DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB MAJĄCYCH UZASADNIONY INTERES I DLA KOMISJI

 1. Szczegółowy skład, w tym materiały użyte w katodzie, anodzie i elektrolicie
 2. Numery komponentów i dane kontaktowe źródeł, z których pozyskano części zamienne
 3. Informacje na temat demontażu, w tym co najmniej
 • widoki rozebranego systemu/zestawu baterii pokazujące rozmieszczenie ogniw baterii
 • sekwencje demontażu
 • rodzaj i liczba technik łączenia elementów, które należy rozdzielić
 • narzędzia wymagane do demontażu
 • ostrzeżenia o ewentualnym ryzyku uszkodzenia częściilość i rozkład wykorzystanych ogniw
 1. Środki bezpieczeństwa

 

3. INFORMACJE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH, ORGANÓW NADZORU RYNKU I KOMISJI

 • Wyniki sprawozdań z testów potwierdzających zgodność z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu lub we wszelkich aktach delegowanych lub wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia

 

4. INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH BATERII DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB MAJĄCYCH UZASADNIONY INTERES

 

 1. Wartości parametrów wydajności i trwałości, gdy baterię wprowadzono do obrotu i gdy jej status uległ zmianie
 2. Informacje na temat stanu zdrowia baterii
 3. nformacje na temat statusu baterii: oryginalna / przeznaczona do wykorzystania do innych celów / ponownie wykorzystana / poddana regeneracji / zużyta
 4. Informacje i dane wynikające z użytkowania baterii, w tym liczba cykli ładowania i rozładowania oraz negatywne zdarzenia, takie jak wypadki, oraz cyklicznie rejestrowana informacja na temat operacyjnych warunków środowiskowych, w tym temperatury, i na temat stanu naładowania.

 

 

 

MASZ PROBLEM Z PRZYGOTOWANIEM PASZPORTU BATERII ?

skorzystaj z naszych SZKOLEŃ: www.CE-Polska.pl/szkolenia-ce  

lub zadzwoń INFOLINIA INFORMACYJNA: +48 735 790 790

 

 •  Oświadczenie producenta o jednostkowym zastsowaniu

   

  Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 09 lutego 2024 – 202402091313 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

   

   

   

  Przygotował: Jędrzej Borowiak,

  Centrum Certyfikacji CECE-Polska

  public relations