INFOLINIA
+48 735 790 790

PODSTAWOWE PYTANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA CE

Czym jest znak CE ?

Znak CE to skrót francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Oznaczenie CE na wyrobie oznacza, że produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia, a co za tym idzie nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt domowych.

 

Kto nadaje oznaczenie CE ?

Oznaczenie-CE nadaje producent lub jego upoważniony przedstawiciel. W niektórych procesach uczestniczy jednostka zewnętrzna, jednak nie zmienia to faktu, że znaczek CE i deklarację zgodności WE wydaje producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

 

Czy CE nadaje się na określony czas ?

Zasadniczo oznakowanie-ce nadaje się bezterminowo, w niektórych przypadkach należy dokonywać ponownej certyfikacji ZKP.

 

Skąd pobrać grafikę oznaczenia CE ?

Grafikę znaku CE można pobrać z naszej strony

 

Czy można wdrożyć oznaczenie CE samemu ?

W wielu przypadkach można wdrożyć CE samodzielnie na przykład korzystając ze szkoleń >>> SZKOLENIA CE W POLSCE <<<

 

Czy można wdrożyć CE na wyrób, na który nie ma dyrektyw Nowego Podejścia ?

Nie można wdrożyć oznaczenia CE na wyrób, który nie jest objęty harmonizacją europejską w dyrektyw Nowego Podejścia.

 

Jakie wyroby podlegają oznaczeniu CE ?

Oznaczeniu CE podlegają następujące wyroby: sprzęt niskonapięciowy czyli sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia, wyroby elektroniczne posiadające np. aktywną elektronikę, maszyny, proste zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia ciśnieniowe, sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, windy, koleje linowe do transportu osób, wagi nieautomatyczne, środki ochrony indywidualnej, urządzenia spalające paliwa gazowe, kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi, materiały budowlane, aktywne wszczepialne urządzenia medyczne, urządzenia medyczne, urządzenia medyczne in vitro, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, fajerwerki, rekreacyjne jednostki pływające (łodzie i jachty rekreacyjne). radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, przyrządy pomiarowe, zabawki,