INFOLINIA
+48 735 790 790

Miniprzyłbice znak CE? Przyłbice znak CE?

Miniprzyłbice znak CE? Przyłbice znak CE? Wirus SARS-CoV-2 wywołujący ostrą chorobę zakaźna układu oddechowego COVID-19, wywołał wiele strachu i zamieszania. Wprowadzano nakazy osłaniania nosa i twarzy. Do tych celów można stosować między innymi:

 • maski chirurgiczne produkowane zgodnie z normą EN 14683;
 • maski ochronne, półmaski ochronne (maski FFP, maski P) zgodne z EN 136, EN EN 140, EN 149;
 • przyłbice ochronne zgodne z normą EN 166;
 • oraz szale, chustki, mikroprzyłbice, miniprzyłbice, maski OEKO TEX, które pokazują skrajne szaleństwo i nieodpowiedzialność ludzi, którzy ustanawiają przepisy.

 

Czy zatem przyłbica może mieć znak CE?

Tak, przyłbica ochronna musi mieć znak CE zgodnie z następującymi przepisami zasadniczymi:

 • 2016/425  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • 2016/425  REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 

oraz następującymi przepisami szczegółowymi

 • EN 166:2001  Ochrona indywidualna oczu – Wymagania
 • EN 166:2001  Personal eye-protection - Specifications
 • PN-EN 166:2005  Ochrona indywidualna oczu – Wymagania

 

Zagłębiając się w wyżej wymieniony przepis szczegółowy warto zwrócić uwagę na tytuł „Ochrona indywidualna oczu”, Norma wspomina o następujących typach środków ochrony indywidualnej takich jak:

 • okulary,
 • okulary z bocznymi osłonami,
 • gogle,
 • osłony twarzy.

 

Co zatem z oznaczeniem CE na miniprzyłbice?

Miniprzyłbice, mikroprzyłbice nie ochraniają oczu zatem nie spełniają normy:

 • EN 166:2001  Ochrona indywidualna oczu – Wymagania
 • EN 166:2001  Personal eye-protection - Specifications
 • PN-EN 166:2005  Ochrona indywidualna oczu – Wymagania

Dodatkowo wyroby nie zabezpieczają noszącego przed żadnym zagrożeniem. Mikroprzyłce i miniprzybice nie mają żadnej funkcji medycznej tym samym nie mogą podlegać pod:

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

 

Wyroby takie jak miniprzybice, mikroprzyłbice  nie mogą mieć naniesionego znaku CE !!

 

 mikroprzyłbica nie może mieć oznakowania CE

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat miniprzyłbic i znaku CE – infolinia CE +48 735 790 790


Zapraszamy na szkolenia dotyczące oznakowania CE dla środków ochrony indywidualnej

- https://www.ce-polska.pl/szkolenia-znak-ce-online?category=WEBINARIUM%20CE%20-%20COVID-19


 

Artykuł powstał 26 października 2020 i jest aktualny na dzień powstania