INFOLINIA
+48 735 790 790

Co jeśli nie masz znaku CE ? Jakie grożą Tobie kary za brak znaku CE ?

W sytuacja w której nie masz oznakowania CE, na swoim wyrobie, który podlega pod dyrektywy Nowego Podejścia lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które mówią o oznakowaniu CE, masz naprawdę duży problem. Prawnie, nastąpiło nielegalne wprowadzenie do obrotu, które przedawnia się dopiero po 10 latach. Co zatem grozi, jeśli wprowadzasz wyrób w sposób nielegalny (kary za brak znaku CE, lub brak pełnej procedury oceny zgodności):?

  • Kara finansowa za brak znaku CE, ze zniesioną górną granicą, która ma być adekwatna do stworzonego zagrożenia. Niegdyś kara nie mogła przekroczyć 100 000 złotych, jednak już od ładnych paru lat nie ma takiego obostrzenia.
  • Za brak znaku CE i przeprowadzonej pełnej procedury oceny zgodności, musisz spodziewać się wycofania wyrobu z rynku. Musisz cofnąć wyrób z kanałów dystrybucji. Jednak najboleśniejsze może być wycofanie produktu od konsumentów. Organ nadzoru rynku w razie potrzeby nie zawaha się nakazać Tobie użycia do tego celów mediów. I tu mamy dość szerokie pole do popisu. Może skończyć się na reklamie w prasie, prasie ogólnopolskiej, ale można także otrzymać nakaz skorzystania z rozgłośni radiowych i telewizji, co bez wątpliwości będzie powodowało ogromne koszty jak i degradację marki.
  • Jeśli wyrób zagroził zdrowiu lub życiu, osoba wprowadzająca go na Europejski Obszar Gospodarczy musi się liczyć z karą pozbawienia wolności, adekwatną do wywołanych skutków.

 kary znak CE

 

Znakowaniu CE i wydaniu deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych podlegają następujące grup wyrobów:

wyroby niskonapięciowe LVD, elektroniczne EMC, proste zbiorniki ciśnieniowe SPV, urządzenia podlegające pod ekoprojekt (eco design), zabawki, wyroby budowlane CPR, maszyny, środki ochrony indywidualnej PPE, wyroby medyczne, wyroby in vitro, wyroby medyczne aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), nieautomatyczne urządzenia ważące NAWI, urządzenia emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, środki wybuchowe do użytku cywilnego, ATEX (urządzenia pracujące w atmosferze wybuchowej), łodzie i jachty rekreacyjnych, windy (dźwigi), urządzenia ciśnieniowe PED, urządzenia radiowe RED, koleje linowe, przyrządy pomiarowe MID, sprawność wodnych kotłów grzewczych, urządzenia spalające paliwa gazowe, wyroby pirotechniczne / fajerwerki.

 

Wprowadzenie wyrobów wymagających znaku CE, bez tego oznakowania oraz bez dokumentów deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, lub deklaracji właściwości użytkowych (w przypadku wyrobów podlegających rozporządzeniu CPR 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych), to działanie niedopuszczalne prawnie, niosące za sobą konsekwencje finansowe i prawne, które może nawet powalić przedsiębiorstwo i spowodować jego bankructwo.

 

Zastanów się czy chcesz unikać wymogów prawa i omijać przepisy związane z oznakowaniem CE. Zastanów się czy stać Cię, na kary za brak znaku CE?

 

Centrum Certyfikacji CE-Polska poleca szkolenia dotyczące znaku CE – www.ce-polska.pl/akademia-ce

Akademia CE

Masz wiecej pytań skorzystaj z INFOLINII EUROPEJSKIEGO PUNKU KONSULTACYJNEGO, gdzie prawnicy rozwieją Twoje wątpliwości w sprawie oznakowania CE.