INFOLINIA
+48 735 790 790

Gdzie się szkolić z zakresu oznakowania CE / B i dyrektyw Nowego Podejścia ?

  

Szkolenia można zrealizować w swoim mieście. Lider rynkowy w zakresie szkoleń z oznakowania CE przeprowadza swoje warsztaty w największych miastach Polski, między innymi w WARSZAWIE, POZANIU, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, KATOWICACG, TRÓJMIEŚCIE, SZCZECINIE, ŁODZI, RZESZOWIE, LUBLINIE, KIELCACH, BAIŁYMSTOKU, CZESTOCHWIE, TORUNIU, BYDGOSZCZY.

 

 

Szkolenia prowadzone są w następujących tematach:

SZKOLENIE Z PODSTAW OZNAKOWANIA CE. Szkolenie jest prezentacją wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia, służy klasyfikacji, uczy wystawiania deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowych deklaracji właściwości użytkowych. Szkolenie pozwala na poprawne oznakowanie wyrobu znakiem CE. Szkolenie przeznaczone dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, agencji i urzędów celnych oraz organów nadzoru rynku.

 

SZKOLENIA Z OZNAKOWANIA CE I ZNAKU BUDOLANEGO B DLA WYROBÓW BUDOLANYCH. Szkolenia pozwala na rozróżnianie, które wyroby podlegają znakowi CE, a które znakowi budowlanemu B. Szkolenie prezentuje procedury oceny zgodności i pokazuje jak wystawić deklarację właściwości użytkowych (znak CE) oraz krajową deklarację właściwości użytkowych (znak B). Szkolenie przeznaczone dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.

 

SZKOLENIE Z OZNAKOWANIA CE DLA ZABAWEK. Szkolenie pokazuje jak przeprowadzić procedurę oceny zgodności z dyrektywą zabawkową i normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3. Szkolenie przeznaczone dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.

 

SZKOLENIA Z OZNAKOWANIA CE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ. Szkolenie dotyczy trzech podstawowych dyrektyw dla maszyn i urządzeń: dyrektywy maszynowej, dyrektywy niskonapięciowej (LVD), dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Poruszona zostaje także tematyka maszyn starych zgodnie z minimalnymi wymaganiami BHP. Szkolenie przeznaczone dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.

 

 

Więcej informacji w temacie terminów i miejsc szkoleń - KLIKNIJ