INFOLINIA
+48 735 790 790

Dz.U.19.1176 - Zmiana terminu 30 czerwca 2019 (30.06.2019) na 31 grudnia 2020 (31.12.2020) w sprawie wprowadzenia nowych wyrobów budowlanych (znak B i krajowa deklaracja właściwości użytkowych) – Dz.U. 2019 poz. 1176

Dz.U.19.1176 (Dz.U. 2019 poz. 1176)  - Chcesz wiedzieć jak oszukało Cię Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydając rozporządzenie Dz.U.19.1176 (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Przeczytaj poniższy tekst.

 

Dotrwaliśmy, zbliżyła się magiczna data czyli 30 czerwca 2019, kiedy to wyroby takie jak balustrady, kanały wentylacyjne, farby, okucia, beton towarowy, miały stać się wyrobem budowlanym, które trzeba znakować znakiem B i na które trzeba wystawiać krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

 

Jednak termin 30 czerwca 2019, został znów zmieniony tym razem Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2019 poz. 1176. Nowy termin wprowadzenia zmian to 31 grudnia 2020.

Firmom, które nie zrobiły nic w tej sprawie znów się upiekło (to już drugi raz). Firmom, które wystąpiły o Krajową Ocenę Techniczną, wydając przy tym ogromne pieniądze należy współczuć. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta Krajowe Oceny Techniczne wystawiane są czasowo, na okres pięciu lat (5 lat). I co teraz? Jeśli już ktoś posiada Krajową Ocenę techniczną, znak B i krajową deklarację właściwości użytkowych to się niestety pospieszył, a okresu od 30 czerwca 2019 (30.06.2019) do 31 grudnia 2020 (31.12.2020), nikt mu nie zwróci. Tak właśnie 1,5 roku zostało stracone…

 

Kto jest beneficjentem tego bałaganu? Tu odpowiedź też jest prosta: Jednostki Oceny Technicznej, które za Krajowe Oceny Techniczne skasowały już konkretne pieniądze…

 

Spóźnialskim się upiekło, uczciwi i sumienni zostali ukarani… winny, tak jest: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kto zapłaci za straty? Przedsiębiorcy.

 

Chcesz sprawdzić aktualny stan prawny dotyczący wyrobów budowlanych – wejdź na stronę https://www.ce-polska.pl/rozporzadzenie-305-2011-w-sprawie-wyrobow-budowlanych-cpr znajdziesz tam między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.195.2011.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.16.1966
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.18.1233
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.19.1176 - pobierz - Dz.U. 2019 poz. 1176 - plik umieszczono także u dołu strony - Dziennik Ustaw 2019 poz.1176

 

Tym czasem Centrum Certyfikacji CECE-Polska zaprasza na szkolenia, które tłumaczą ten niesprawiedliwy stan prawny – www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-cpr

 

 

Terminy najbliższych szkoleń dotyczących oznakowania CE, znaku budowlanego B i jednostkowego dopuszczenia do obrotu (trzecia kolumna) – www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

 

Centrum Certyfikacji CECE-Polska zaprasza również na doradztwo - https://www.ce-polska.pl/oferta-powstalismy-by-rozwiazywac-problemy-dotyczace-oznaczenia  w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B oraz deklaracji właściwości użytkowych i krajowej deklaracji właściwości użytkowych.