INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA BUDOWLANA

Dyrektywa budowlana (UWAGA: dyrektywa obecnie nieaktualna, zastąpiona rozporządzeniem 305/2011 - CPR) - czyli potocznie dyrektywa CPD nosząca numer 89/106/EWG uaktualniona dyrektywą 93/68/EWG. 

Dyrektywa 89/106/EWG wprowadza pojęcie wyrobu budowlanego, mówiące o trwałym związaniu wyrobu z budynkiem lub budowlą inżynierską. Wymienione pojecie nie powinno jednak być rozważane bez przejrzenia mandatów Unii Europejskiej na tworzenie norm zharmonizowanych, dlatego że może wprowadzać w błąd. Wyroby nie ujęte w mandatach nie stanowią wyrobów budowlanych w myśl dyrektywy. W przypadku zastosowania normy zharmonizowanej dla dyrektywy 89/106/EWG  (dyrektywa budowlana 89/106/EWG) lub Europejskiej Aprobaty Technicznej, na wyrób można nanieść znak CE (oznakowanie CE). W przypadku braku europejskiej normy zharmonizowanej lub w przypadku nie wystąpienia o dokument ETA (Europejska Aprobata Techniczna) dyrektywa dopuszcza rozwiązanie krajowe i w tym przypadku na wyrób nanosi się znak B (znak budowlany B). Znak B nanosi się na podstawie zgodności z normą krajową (norma krajowa nie może mieć statusu normy wycofanej) lub krajową aprobatą techniczną (krajowa aprobata techniczna wystawiana na okres 5 lat). Dyrektywa budowlana (dyrektywa 89/106/EWG) z racji wymuszenia stosowania oznakowania CE lub znaku B stanowi, we wdrożeniu, jedną z najtrudniejszych dyrektyw Nowego Podejścia.Dyrektywa nie obowiązuje od 1 lipca 2013 !

Sprawdź dyrektywy i rozporządzenia - DYREKTYWY