INFOLINIA
+48 735 790 790

Jak wystawić deklarację właściwości użytkowych (DWU lub DoP) ?

Jak wystawić dokument – DEKLRACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - krok po kroku.

 

 1. Przekonaj się czy Twój wyrób podlega pod rozporządzenie 305/2011 i czy jest wyrobem budowlanym. Deklaracja właściwości użytkowych – DWU DoP dotyczy tylko wyrobów budowlanych.
 2. Dobierz odpowiedni przepis szczegółowy - normę zharmonizowaną.
 3. Nie ma normy zharmonizowanej ? Wystąp o Europejską Ocenę Techniczną.
 4. Przeprowadź proces oceny zgodności.
 5. Przygotuj dokumentację.
 6. Wykonaj badania.
 7. Wykonaj analizę ryzyka.
 8. Przygotuj instrukcję.
 9. Przygotuj deklarację właściwości użytkowych, i sporządź ją zgodnie z odpowiednim przepisem delegowanym.
 10. Oznacz wyrób znakiem CE.
 11. Deklaracje właściwości użytkowych przechowuj przez 10 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki wyrobu na rynek.

 

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy tylko wyrobów budowlanych, które można oznaczyć znakiem CE.

Masz pytania skorzystaj z infolinii +48 61 830 81 81 lub skorzystaj ze szkolenia  - https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce