INFOLINIA
+48 735 790 790

Balustrady, znak CE czy znak B? Kanały wentylacyjne oznakowuje się znakiem B? Zmiany w prawie i nowe wyroby budowlane po 1 stycznia 2022

Historia wprowadzań zmian związanych ze znakowaniem znakiem budowlanym B, takich wyrobów jak np. kanały wentylacyjne, balustrady, farby, okucia budowlane, beton towarowy sięga roku 2016. Tak, tak nikt się nie przesłyszał. Zmiany pojawiły się w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2016. Okres przejściowy miał trwać do 30 czerwca 2018.

 

Przepis podpisał Andrzej Mieczysław Adamczyk ówczesny Minister Infrastruktury i Budownictwa w rządzie Beaty Szydło (PIS).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, stworzyło naszą własną krajową listę wyrobów budowlanych. Zdarzenie to pogłębiło tylko problemy certyfikacyjne w zakresie wyrobów budowlanych. Żaden z następnych Ministrów czyli Artur Soboń Minister Inwestycji i Rozwoju; Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju; Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii; Piotr Nowak Minister Rozwoju i Technologii, nie próbowali ratować sytuacji.

 

Dodanie nowych wyrobów budowlanych oraz ilość okresów przejściowych, to historia porażki prawnej z która musimy się mierzyć. Poniżej oś czasu dotycząca okresów przejściowych. Okresy przejściowe w dni 31 grudnia 2021 dobiegły końca, tylko wyrobów do rozprowadzenia i rozdziału powietrza (przewody wentylacyjne niemetalowe) okres przejściowy trwa do 30 czerwca 2022.

 

 

OŚ CZASU – znak B dla nowych wyrobów budowlanych (np. balustrady, przewody wentylacyjne)

 

 • 17 listopada 2016 – pojawia się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • 6 grudnia 2016 – rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw Dz.U.16.1966
 • 30 czerwca 2018 – koniec pierwszego okresu przejściowego dla nowych wyrobów budowlanych wymagających znaku B (znak B na balustrady, znak B dla betonu, znak B dla farb, znak B dla kanałów wentylacyjnych, znak B dla okuć budowlanych)
 • 13 czerwca 2018 – pojawia się Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • 26 czerwca 2018 – rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw Dz.U.18.1233 – rozporządzeni dotyczy między innymi przesunięcia okresu przejściowego do 30 czerwca 2019.
 • 30 czerwca 2019 – koniec przesuniętego po raz pierwszy okresu przejściowego dla nowych wyrobów budowlanych wymagających znaku B (znak B na balustrady, znak B dla betonu, znak B dla farb, znak B dla kanałów wentylacyjnych, znak B dla okuć budowlanych)
 • 19 czerwca 2019 – pojawia się Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • 25 czerwca 2019 – rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw Dz.U.19.1176 – rozporządzeni dotyczy między innymi drugiego przesunięcia okresu przejściowego z 30 czerwca 2019 na 31 grudnia 2020.
 • 4 grudnia 2020 - pojawia się Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
 • 21 grudnia 2020 – rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw Dz.U.20.2297 – rozporządzenie dotyczy między innymi trzeciego przesunięcia okresu przejściowego z 31 grudnia 2020 na 31 grudnia 2021 dla wyrobów takich jak zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, zestawy do wykonywania balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem, wyroby do wentylacji i klimatyzacji.
 • 31 grudnia 2020 – koniec przesuniętego po raz drugi okresu przejściowego dla nowych wyrobów budowlanych wymagających znaku B (znak B na balustrady, znak B dla betonu, znak B dla farb, znak B dla kanałów wentylacyjnych, znak B dla okuć budowlanych)
 • 1 grudnia 2021 - pojawia się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • 7 grudnia 2021 – rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw Dz.U.21.2260 rozporządzenie dotyczy między innymi czwartego przesunięcia okresu przejściowego z 31 grudnia 2020 na 30 czerwca 2022 dla wyroby stanowiących wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza-przewody wentylacyjne niemetalowe. Pozostałe wyroby wymagają już oznakowania B lub jednostkowego dopuszczenia do obrotu.
 • 31 grudnia 2021 – koniec przesuniętego po raz trzeci okresu przejściowego dla nowych wyrobów budowlanych wymagających znaku B (znak B na balustrady, znak B dla betonu, znak B dla farb, znak B dla kanałów wentylacyjnych metalowych, znak B dla okuć budowlanych)
 • DLA WIĘKSZOŚCI WYROBÓW DODANYCH PRZEZ PRZEPISY 2016 OKRESY PRZEJŚCIOWE DOBIEGŁY KOŃCA !

 

 

Podsumowanie: znak CE czy znak B dla balustrad i przewodów wentylacyjnych? Od kiedy stosować przepisy?

Na balustrady nie potrzebujesz znaku CE tylko znak B lub jednostkowe dopuszczenie. Na farby i przewody wentylacyjne oraz beton, także nie potrzebujesz znaku CE tylko znak budowlany B. Jak wdrożyć odpowiednie oznakowanie? Zapraszamy do kontaktu +48 61 830 81 81.

Produkujesz kanały wentylacyjne i nie wiesz jak wprowadzić znak B? Potrzebujesz znaku B dla balustrad? Potrzebujesz krajowej oceny technicznej dla farb? Nie wiesz czy Twoje balustrady wymagają znaku CE czy znaku B? Nie wieszcz czy Twoje kanały wentylacyjne nalży znakować znakiem CE czy znakiem budowlanym B? Skorzystaj z infolinii znaku CE i znaku B +48 735 790 790.

Zapraszamy też na szkolenie dotyczące znaku CE, znaku budowlanego B i jednostkowego dopuszczenia do obrotu - KLIKNIJ

 

 

 


 

 

Potrzebujesz aktualnych przepisów związanych ze znakiem CE i B dla wyrobów budowlanych skorzystaj z menu DYREKTYWY – lub kliknij >>>

 • Dz.U.16.1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.16.1966 - kliknij
 • Dz.U.18.1233 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - kliknij
 • Dz.U.19.1176 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - kliknij
 • Dz.U.20.2297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - kliknij
 • Dz.U.21.2260 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - kliknij

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 3 stycznia 2022 – 202201031022 – tekst przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przygotował

Jędrzej Borowiak

PR CECE-Polska