INFOLINIA
+48 735 790 790

Szkolenie - znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - NOWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 i 2022!

MIEJSCE Sprawdź WEBINARIA CE - informacja poniżej
DATA 14-02-2025
GODZINA 9:00 - 15:00
CENA 2220 złotych netto + 23% VAT
ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA CE ONLINE - KLIKNIJ
 
Zobacz korzyści:
      + niższa cena,
      + więcej tematów szkoleń,
      + więcej terminów,
      + brak kosztów dojazdu i parkingu,
      + materiały wysyłane kurierem,
      + dostęp do STREFY KLIENTA,
      + dostęp do infolinii,
      + bezpieczeństwo zdrowotne,
      + szkolennia CE online nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania,
      + aby wejść na szkolenie kilka minut przed rozpoczęciem, klikasz w link, który wyślemy e-mailem,
      + więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij SZKOLENIA CE ONLINE / WEBIANARY CE.

 

PEŁEN TYTUŁ SZKOLENIA: Oznaczenie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - NOWE PRZEPISY 2021 i 2022 (deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja własciwości użytkowych).

 

Szkolenie oznaczenie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011)  - przeznaczone jest dla:

 • producentów wyrobów budowlanych,
 • upoważnionych przedstawicieli wyrobów budowlanych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerów wyrobów budowlanych,
 • dystrybutorów,
 • konstruktorów,

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 160 stron),
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska.


Cena szkolenia uwzględnia również przerwy kawowe i lunch.

Charakterystyka szkolenia:
- szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
- duża ilość przykładów,
- profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
- szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Szkolenie kierujemy do:
- producentów wyrobów budowlanych;
- importerów wyrobów budowlanych;
- inwestorów i firm budowlanych;
- dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli na rynku unijnym;
- specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

Oznaczenie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu
wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - NOWE PRZEPISY 2021 i 2022

(deklaracja właściwości uzytkowych DWU DoP, krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU)

 

Szkolenie informuje o zmianach przepisów od 31.12.2020 i 31.12.2021:

UWAGA - Nowe wyroby budowlane czyli między innymi farby, okucia, beton towarowy wymagają oznakowania znakiem budowlanym B i wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych od 31 grudnia 2020 (następna zmiana Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - poprzednia data to 30 czerwca 2019) - poniżej do ściągnięcia przepis Dz.U.19.1176.

Pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, zestawy do wykonywania balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, zyskały kolejny okres przejściowy do 31 grudnia 2021 (następna zmiana dokonana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, poniżej do ściągnięcia przepis Dz.U.20.2297).

 

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii europejskiej.

 1. Kraje objęte zakresem dyrektyw.
 2. Koncepcja nowego i globalnego podejścia.
 3. Wprowadzenie do obrotu i do użytku.
 4. Dyrektywy w Polsce.
 5. Algorytm ogólny wdrożenia CE na wyroby objęte zakresem dyrektyw.

 

II. Informacje o normalizacji.

 1. Typy norm.
 2. Normy zharmonizowane.
 3. Charakter prawny norm.

 

III. Ustawa o systemie oceny zgodności.

 1. Cel ustawy.
 2. Zasady nadzoru rynku.
 3. Uproszczony schemat procedur oceny zgodności.

 

IV. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 1. Cel zmian.
 2. Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego.
 3. Definicje.
 4. Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych.
 5. Deklaracja właściwości użytkowych.
 6. Znakowanie CE wyrobów budowlanych.
 7. Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.
 8. Europejskie dokumenty oceny.
 9. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
 10. Jednostki d.s. oceny technicznej wg grup wyrobów.
 11. Wymagania dotyczące jednostek d.s. oceny technicznej.
 12. Przepisy w okresie przejściowym.

 

V. Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania znakiem budowlanym ,,B” (Dz.U.04.198.2041, Dz.U.16.1966, Dz.U.18.1233, Dz.U.19.1176).

 1. Pojęcia wprowadzone rozporządzeniem.
 2. Systemy oceny zgodności.
 3. Krajowa deklaracja włąściwości użytkowych, certyfikat zgodności i certyfikat zakładowej kontroli produkcji.
 4. Informacje niezbędne dla umieszczenia znaku ,,B” na wyrobie budowlanym.
 5. Wzór krajowego certyfikatu zgodności.
 6. Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 
 7. Reakcje na ogień.

 

VI. Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. 15.1165, Dz.U.16.1966, Dz.U.18.1233, Dz.U.19.1176).

 1. Wyroby budowlane na rynku krajowym.
 2. Pojęcia podstawowe.
 3. Krajowa ocena techniczna.
 4. Kontrole wyrobów budowlanych.
 5. Przepisy przejściowe i końcowe.

 

VII. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
szkolenie - data szkolenia lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: szkolenia@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin szkolenia,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY