INFOLINIA
+48 735 790 790

Szkolenia OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych

MIEJSCE POZNAŃ - Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
DATA 26-04-2017
GODZINA 09:00 - 15:00
CENA 970 złotych netto + 23% VAT
Szkolenie znak CE podstawy - przeznaczone jest dla:
 • importerów wyrobów podlegających znakowaniu CE pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów podlegających oznaczeniu CE spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • dystrybutorów,
 • producentów,
 • agencji celnych,
 • urzędów celnych.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów
 • certyfikat
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 

Cena szkolenia uwzględnia również przerwy kawowe i lunch.

Charakterystyka szkolenia - znak CE podstawy:

 • szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • szkolenie pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji papierowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele szkolenia:

 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,
Plan szkolenia - podstawy oznaczenia CE
OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, agencji celnych, Urzędów Celnych
 
 
I.            Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.
 
1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .
1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.
1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.
1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.
 
II.           Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.
 
2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.
2.2.        Zakres zastosowania.
2.3.        Zasady nadzoru rynku.
2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.
2.5.        Ochrona znaku.
2.6.        System wymiany informacji RAPEX.
 
III.          Omówienie poszczególnych dyrektyw Nowego Podejścia
 
3.1.        Wyroby budowlane - 305/2011
3.2.        Maszyny - 2006/42/WE
3.3.        Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa 2006/95/WE i 2014/35/UE
3.4.        Kompatybilność elektromagnetyczna - 2004/108/WE i 2014/30/UE
3.5.        Dyrektywa RoHS - 2011/65/WE
3.6.        Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE
3.7.        Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) – 94/9/WE i 2014/34/UE
3.8.        Urządzenia dźwigowe – windy - 95/16/WE i 2014/33/UE
3.9.        Urządzenia linowe do przewozu osób - 2000/9/WE
3.10.      Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami - 2000/14/WE
3.11.      Proste zbiorniki ciśnieniowe - 2009/105/WE i 2014/29/UE
3.12.      Urządzenia ciśnieniowe - 97/23/WE i 2014/68/U
3.13.      Nieautomatyczne urządzenia ważące - 2009/23/WE i 2014/31/UE
3.14.      Instrumenty pomiarowe - 2004/22/WE i 2014/32/UE
3.15.      Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe - 92/42/EWG
3.16.      Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro – urządzenia diagnostyczne in vitro - 98/79/WE
3.17.      Urządzenia medyczne - 93/42/EWG
3.18.      Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne – implanty medyczne - 90/385/EWG
3.19.      Urządzenia spalające paliwa gazowe -urządzenia gazowe – 2009/142/WE
3.20.      Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - 93/15/WE i 2014/28/UE
3.21.      Wyroby pirotechniczne 2007/23/WE
3.22.      Łodzie / jachty rekreacyjne - 94/25/WE i 2013/53/UE
3.23.      Środki ochrony indywidualnej - 89/686/EWG
3.24.      Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych – 1999/5/WE i 2014/53/UE
3.25.      Bezpieczeństwo zabawek - 2009/48/WE
 
IV.          Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE
 
V.           Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.
 
VI.          Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.
 
VIII.       Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
Centrum Certyfikacji CECE-Polska, ul.Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL, NIP:778-010-31-32, REGON: 004852214, konto: PL 49 2130 0004 2001 0304 9590 0001, kod SWIFT: INGBPLPW, Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland
                    
Tytuł płatności: 
szkolenie - data szkolenia lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: szkolenia@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin szkolenia,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba osób zgłaszanych do udziału w szkoleniu
Lista uczestników
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w szkoleniu
Nazwa firmy
Numer kontaktowy
Adres e-mail
Adres zamieszkania
NIP lub dowód osobisty
PESEL