INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

skrót: LVD
numer (język polski): 2014/35/UE
numer (język angielski): 2014/35/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

73/23/EWG, 93/68/EWG, 2006/95/WE

 

Dyrektywa 2014/35/UE / dyrektywa niskonapięciowa:

  • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

  • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

 

Dyrektywa 2014/35/UE ma zastosowanie do sprzętu pracującego w zakresie napięć 50 - 1000V prądu przemiennego i 75 – 1500V prądu stałego. Z zakresu dyrektywy LVD wyłoczono następujące sprzęty i zjawiska:

 

  • Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej.
  • Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym.
  • Części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych.
  • Liczniki energii elektrycznej.
  • Wtyczki i gniazda do użytku domowego.
  • Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem.
  • Zakłócenia radioelektryczne Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie.
  • Specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.