INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA LVD

DYREKTYWA LVD - Low Voltage Directive - skrót odnoszący się do dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE (poprzednio obowiązujące dyrektywy: dyrektywa 2006/95/WE, dyrektywa 73/23/EWG)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia - tekst dyrektywy znajdziesz na tej stronie w menu DYREKTYWY