INFOLINIA
+48 735 790 790

Masz pytania bardzo fundamentalne? Zastanawiasz się skąd wiemy o podstawach związanych z CE? Zastanawiasz się na czym opieramy nasze opinie prawne?

A może zastanawiasz się co naprawdę ustala Unia Europejska, a co pozostaje kwestią naszej polityki krajowej?

Myślisz, że politycy wiedzą co naprawdę jest regulowane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktacie o Unii Europejskiej? Myślisz, że nasi politycy wiedzą w ogóle co to TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ LUB TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ ?

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to główny akt prawny UE obok Traktatu o Unii Europejskiej czyli Traktatu z Maastricht. TFUE wcześniej funkcjonował jako Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Popierz przepisy >>> KLIKNIJ <<<

 

 

Zobacz co reguluje TFUE!

 

Część I Zasady

 1. Kategorie i Dziedziny Kompetencji Unii
 2. Postanowienia Ogólne

 

Część II Niedyskryminacja i Obywatelstwo Unii

 

Cześć III Polityki i Działania Wewnętrzne Unii

 

 1. Rynek Wewnętrzny
 2. Swobodny Przepływu Towarów (unia celna, współpraca celna, zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskim)
 3. Rolnictwo i Rybołówstwo
 4. Swobodny Przepływ Osób, Usług, Kapitału (pracownicy, prawo przedsiębiorczości, usługi, kapitał i płatności)
 5. Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (postanowienia ogólne, polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i migracji, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca policyjna)
 6. Transport
 7. Wspólne Reguły w Dziedzinie Konkurencji, Podatków i Zbliżenia Ustawodawstw (reguły konkurencji, pomoc przyznawana przez państwa, postanowienia podatkowe, zbliżanie ustawodawstw)
 8. Polityka Gospodarcza i Pieniężna (postanowienia instytucjonalne, postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro)
 9. Zatrudnienie
 10. Polityka Społeczna
 11. Europejski Fundusz Społeczny
 12. Edukacja, Kształcenie Zawodowe, Młodzież i Sport
 13. Kultura
 14. Zdrowie Publiczne
 15. Ochrona Konsumentów
 16. Sieci Transeuropejskie
 17. Przemysł
 18. Spójność Gospodarcza, Społeczna, Terytorialna
 19. Badania, Rozwój Technologiczny, Przestrzeń Kosmiczna
 20. Środowisko Naturalne
 21. Energetyka
 22. Turystyka
 23. Ochrona Ludności
 24. Współpraca Administracyjna

 

Część IV Stowarzyszenie Krajów i Terytoriów Zamorskich

 

Część V Działania Zewnętrzne Unii

 

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Wspólna Polityka Handlowa
 3. Współpraca z Państwami Trzecimi i Pomoc Humanitarna (współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa, techniczna z państwami trzecimi, pomoc humanitarna,
 4. Środki Ograniczające
 5. Umowy Międzynarodowe
 6. Stosunki Unii z Organizacjami Międzynarodowymi i Państwami trzecimi oraz Delegatury Unii
 7. Klauzula Solidarności

 

Część VI Postanowienia Instytucjonalne i Finansowe

 

 1. Postanowienia Instytucjonalne (instytucje: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny; akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia, organy doradcze Unii: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów)
 2. Postanowienia Finansowe (zasoby własne Unii, Wieloletnie ramy finansowe, roczny, budżet Unii, wykonanie budżetu i absolutorium, zwalczanie nadużyć finansowych)
 3. Wzmocniona Współpraca

 

Część VII Postanowienia Ogólne i Końcowe

 

 

Więcej informacji

 

TUE ora TFUE w kontekście znaku CE