INFOLINIA
+48 735 790 790

Szkolenie - znak CE dla maszyn i urządzeń - dyrektywy maszynowa 2006/42/WE, kompatybilności EMC 2014/30/UE, niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

MIEJSCE Sprawdź WEBINARIA CE - informacja poniżej
DATA 13-02-2025
GODZINA 9:00 - 17:00
CENA 2220 złotych netto + 23% VAT
ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA CE ONLINE - KLIKNIJ
 
Zobacz korzyści:
      + niższa cena,
      + więcej tematów szkoleń,
      + więcej terminów,
      + brak kosztów dojazdu i parkingu,
      + materiały wysyłane kurierem,
      + dostęp do STREFY KLIENTA,
      + dostęp do infolinii,
      + bezpieczeństwo zdrowotne,
      + szkolennia CE online nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania,
      + aby wejść na szkolenie kilka minut przed rozpoczęciem, klikasz w link, który wyślemy e-mailem,
      + więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij SZKOLENIA CE ONLINE / WEBIANARY CE.

 

PEŁEN TYTUŁ SZKOLENIA: Znak CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa).

 

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG i 2006/95/WE) i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG i 2004/108/WE) - przeznaczone jest dla:

 • producentów maszyn i urządzeń,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów maszyn i urządzeń spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerów maszyn i urządzeń,
 • dystrybutorów,
 • służb utrzymania ruchu,
 • profesjonalnych użytkowników,
 • ludzi zestawiających ciągi technologiczne,
 • zarządzających produkcją i firmami produkcyjnymi,
 • konstruktorów,
 • wprowadzających zmiany w istniejące maszyny,
 • pracowników BHP i specjalistów do spraw bezpieczeństwa,
 • służb technicznych,
 • przedsiębiorców, pracodawców i osób zarządzających firmami,
 • użytkowników maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 użytkowanych po 1 stycznia 2006.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 200 stron),
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska.


Cena szkolenia uwzględnia również przerwy kawowe i lunch.

Charakterystyka szkolenia:

 • szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • szkolenie pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kompleksowych, samodzielnych działań, mających na celu wystawienie deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE / UE,
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE i dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej,
 • uporządkowanie działań niezbędnych do stworzenia dokumentacji dla oznaczenia CE,
 • przygotowanie do przeprowadzenia profesjonalnej analizy ryzyka (kilka metod – pomoc w doborze odpowiedniej),

wskazanie metod pozwalających na dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa dotyczy maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 1.1.2003 a obowiązuje od 1.1.2006). 

Plan szkolenia - oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń

Znak CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC

 

 

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

1. Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

2. Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

3. Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

4. Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

5. Przegląd Dyrektyw Nowego Podejścia.

 

II. Omówienie ustawy o systemie oceny zgodności.

1. Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2. Zakres zastosowania.

3. Zasady nadzoru rynku.

4. Działania związane z nadzorem rynku.

5. Ochrona znaku.

6. System wymiany informacji HERMES.

 

III. Omówienie dyrektywy 2006/42/WE i rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

1. Przepisy ogólne w tym definicje określone w ustawie.

2. Zakres zastosowania.

3. Powiązanie dyrektywy 2006/42/WE z innymi dyrektywami Nowego Podejścia.

 

IV. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone
w dyrektywie 2006/42/WE - rozporządzenie.

1. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpieczeństwa.

2. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące niektórych rodzajów maszyn..

4. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapobiegające szczególnym zagrożeniom związanym z podnoszeniem.

 

V. Procedury oceny zgodności obowiązujące dla dyrektywy 2006/42/WE - rozporządzenie.

1. Rola jednostek notyfikowanych.

2. Wewnętrzne kontrole produkcji.

3. Badania typu.

4. Wymagania dotyczące dokumentacji.

5. Deklaracja zgodności WE.

6. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą.

 

VI. Minimalizacja ryzyka - jako działanie końcowe procesu oceny ryzyka.

1. Cel oceny ryzyka.

2. Algorytm oceny ryzyka.

          - Określenie charakterystyki obiektu.

          - Identyfikacja zagrożeń.

          - Szacowanie ryzyka.

          - Wartościowanie ryzyka

3. Ocena ryzyka- dokumentowanie.

4. Informowanie o ryzyku zawodowym.

5. Metody oceny ryzyka.

           - Analiza ryzyka zawodowego.

           - Wstępna analiza zagrożeń -PHA- przykład.

           - Matryca ryzyka (wg normy PN-N 18002)- przykład.

            - Wskaźnik ryzyka- Risk Score- przykład.

            - Graf ryzyka (wg Mayser Polymar Elektronic)- przykład.

            - Ocena ryzyka zawodowego dla czynników mierzalnych (wg normy PN-N-18002) – np. hałas.

            - Procedura analizy i skutków uszkodzeń (FMEA).

6. Ćwiczenia- przykłady - charakterystyki stanowiska pracy.

            - Informacje o zagrożeniach - przykłady.

            - Szacowanie i wartościowanie ryzyka- przykłady.

            - Karta informacji o ryzyku zawodowym- przykład.

            - Metoda Risk Score- dla stanowiska pracy- przykład.

            - Metoda FMEA – przykład.

 

VII. Normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE

1. Charakter prawny norm.

2. Omówienie wybranych norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE3. Maszyny nabyte przed 01.01.2003r.

- Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(według Państwowej Inspekcji Pracy)

 

VIII. Omówienie dyrektywy (LVD) niskonapięciowej dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności.

1.Omówienie norm zharmonizowanych dla dyrektywy elektrycznej niskonapięciowej 2006/95/WE / 2014/35/UE (LVD).

2.  Schemat procedur oceny zgodności dla dyrektywy LVD.

 

IX. Omówienie dyrektywy EMC dla maszyn i urządzeń.

1.  Omówienie dyrektywy 2004/108/WE / 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna.

2.  Schemat procedur oceny zgodności dla dyrektywy EMC.

 

X. Zakres odpowiedzialności i zadania producenta w procesie oceny zgodności.

1. Metodyka wykonywania kontroli wyrobów dotycząca zgodności z wymaganiami dyrektyw.

 

XI. Omówienie przykładowej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności WE.

 

XII. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
szkolenie - data szkolenia lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: szkolenia@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin szkolenia,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY