INFOLINIA
+48 735 790 790

Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Klasa C4 systemów bezzałogowych statków powietrznych - znak CE

 

 KLASA C4 SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Rys.1 Klasa C4 - rozporządzenie delegowane 2019/945 i rozporządzenie delegowane 2020/1058 

 

Bezzałogowy system powietrzny klasy C4 spełnia następujące wymogi:

1) jego MTOM, łącznie z obciążeniem użytkowym, wynosi poniżej 25 kg;

2) umożliwia pilotowi bezzałogowego statku powietrznego bezpieczną kontrolę i manewrowanie, zgodnie z instrukcjami producenta, stosownie do potrzeb we wszystkich przewidywanych warunkach eksploatacji, w tym w razie awarii jednego lub, w stosownych przypadkach, większej liczby układów;

3) nie może działać w trybach automatycznego sterowania, z wyjątkiem funkcji awaryjnej stabilizacji lotu, która nie ma bezpośredniego wpływu na trajektorię, i funkcji wsparcia przy przerwaniu transmisji, pod warunkiem że wcześniej określono stałe stanowisko sterowania lotami na wypadek przerwania transmisji;

4) jest wprowadzany do obrotu z instrukcjami producenta zawierającymi:

a) parametry bezzałogowego statku powietrznego, w tym między innymi:

— klasę bezzałogowego statku powietrznego;

— masę bezzałogowego statku powietrznego (wraz z opisem konfiguracji wzorcowej) i maksymalną masę startową (MTOM);

— ogólną charakterystykę dopuszczalnego obciążenia użytkowego pod względem masy, wymiarów, interfejsów z bezzałogowym statkiem powietrznym i ewentualnych innych ograniczeń;

— wyposażenie i oprogramowanie do zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym; oraz

— oraz opis działania bezzałogowego statku powietrznego w przypadku przerwania łącza sterowania i kontroli;

b) jasne instrukcje operacyjne;

c) instrukcje konserwacji;

d) procedury usuwania usterek;

e) ograniczenia operacyjne (w tym dotyczące warunków meteorologicznych i eksploatacji w dzień/w nocy itd.); oraz

f) odpowiedni opis wszystkich rodzajów ryzyka związanego z operacjami SBSP;

5) zawiera opublikowaną przez EASA notę informacyjną przedstawiającą stosowne ograniczenia i obowiązki, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947.

 

 

 

Szkolenie znak CE - DRONY - BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE +48 735 790 790

 

Na podstawie przepisów odniesienia:

  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych
  • Chcesz zapoznać się z przepisami i oznakowaniem CE - KLIKNIJ

 


 

Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności drona? Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych? Zapraszamy na szkolenie dotyczące znaku CE dla systemów bezzałogowych statków powietrznych / znak CE dla dronów – KLIKNIJ

 

Chcesz dowiedzieć się więcej skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.

 


 

 

CECE-Polska DRONY BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE                                   Znak CE - drony i bezzałogowe systemy powietrzne

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 7 marca 2022 – 202203071112 – tekst przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przygotował: Jędrzej Borowiak - dla PR CECE-Polska