INFOLINIA
+48 735 790 790

Co nowego w dyrektywie RoHS? Który RoHS obowiązuje ?

RoHS to z języka angielskiego Restriction of Hazardous Substances czli w wolnym tłumaczeniu ograniczenie substancji niebezpiecznych. RoHS lub RoHS I został wprowadzony w dniu 1 lipca 2006 na mocy dyrektywy 2002/95/WE. RoHS wprowadzono w celu zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych dostających się do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Początkowo dyrektywa była połączona z WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) czyli z tak zwanym zużytym sprzętem elektronicznym. Pierwszy RoHS czyli ten wprowadzony dyrektywą 2002/95/WE nie wymagał oznakowania CE, ponieważ dyrektywa 2002/95/WE nie stanowiła tak zwanej dyrektywy Nowego Podejścia.

Wszystko się zmieniło po wejściu RoHS II czyli dyrektywy 2011/65/UE, która jest już dyrektywą Nowego Podejścia i wymaga oznakowania CE. Od 3 stycznia 2013 wyroby podlegające pod RoHS II muszą posiadać znak CE i deklarację zgodności UE. To duża zmiana, która do dziś powoduje wiele zawirowań, i do dziś stanowi problem względem znakowania CE.

Wszystkie działania przed 3 stycznia 2013 spowodowały, że powstało wiele znaków RoHS, którymi zaczęto znakować urządzenia, mimo  że RoHS nigdy nie miał oficjalnego swojego oznaczenia.

 RoHS, RoHS ii, RoHS III (rohs 2 i rohs 3)

 

Jakie przepisy obowiązuję w roku 2022, jeśli chodzi o RoHS?

Na dzień 4 lutego 2022 z działaniami w obrębie ograniczania substancji niebezpiecznych wiąże się stosowanie dyrektywy RoHS II 2011/65/UE, dyrektywy delegowanej 2015/863 czyli tak zwanego RoHS III oraz uaktualnienia 2017/2102.

 

RoHS II

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
 • Chcesz pobrać przepis >>> KLIKNIJ <<<
 • Więcej o dyrektywie ROHS II i ROHS III >>> KLIKNIJ <<<

 

RoHS III

 • Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem
 • Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances
 • Chcesz pobrać przepis >>> KLIKNIJ <<<
 • Więcej o dyrektywie ROHS II i ROHS III >>> KLIKNIJ <<<

 

Uaktualnienie 2017/2102

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Councilof 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
 • Chcesz pobrać przepis >>> KLIKNIJ <<<
 • Więcej o dyrektywie ROHS II i ROHS III >>> KLIKNIJ <<<

 

 

RoHS II i RoHS III – czyli w czym szukamy substancji niebezpiecznych ?

Substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS II oraz RoHS szukamy w: wielko i małogabarytowych urządzeniach gospodarstwa domowego, w sprzęcie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym, w sprzęcie powszechnego użytku, sprzęcie oświetleniowym, narzędziach elektrycznych i elektronicznych (bez dużych urządzeń przemysłowych), zabawkach, wyrobach medycznych, urządzeniach nadzoru i kontroli i automatach wydających.

 

RoHS II i RoHS III – czyli jakich substancji niebezpiecznych szukamy ?

Przepisy określają stosowanie ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowych bifenyli, polibromowych eterów difenylowych, fatlanów di(2-etyloheksylu (DEHP), ftalanów benzylu butylu (BBP), ftalanów dibutylu (DBP), ftalanów diizobutylu (DIBP).

 

 

Potrzebujesz informacji szczegółowych >>> KLIKNIJ <<<

Potrzebujesz wykazu norm zharmonizowanych do RoHS >>> KLIKNIJ <<<

Potrzebujesz informacji szczegółowych – skorzystaj z infolinii Europejskiego Punku Konsultacyjnego Do Spraw Znaku CE + 48 735 790 790.

Zapraszamy także do skorzystania ze szkoleń dotyczących RoHS i szkoleń z elektroniki >>> KLIKNIJ <<<

 

 Webinar RoHS, RoHS 2, RpHS 3

 

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 4 lutego 2022 – 202202041444 – tekst przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przygotował

Jędrzej Borowiak

PR CECE-Polska