INFOLINIA
+48 735 790 790

Okres przejściowy dla wyrobów medycznych MDD/MDR. Przejście z dyrektywy medycznej 93/42/EWG (MDD) na rozporządzenie 2017/745 (MDR)

Okres przejściowy dotyczący dyrektywy medycznej 93/42/EWG, dyrektywy wyrobów medycznych aktywnego osadzenia 90/385/EWG, a rozporządzenie 2017/745.

 

Dyrektywa 93/42/EWG obowiązuje do 26.05.2021

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

 

Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, obowiązuje od 26 maja 2021 zgodnie z rozporządzeniem 2020/561):

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów
 • REGULATION (EU) 2020/561 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2020 amending Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, as regards the dates of application of certain of its provisions

Rozporządzenie 2017/745 MDR ostatecznie wchodzi w życie 26 maja 2021. Przepis miał wejść w życie 26 maja 2020 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa i zamieszaniu z wyrobami medycznymi okres obowiązywania został przesunięty o rok czyli do 26 maja 2021.

 

Rozporządzenie 2017/745 jak to było po kolei?

 • W dniu 5 kwietnia 2017 przyjęto ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • W dniu 5 maja 2017 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, pojawia się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L117/1)
 • W dniu 25 maja 2017 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wchodzi w życie.
 • W dniu 24 kwietnia 2020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów, wchodzi w życie, przesuwając wejście w życzcie MDR z dnia 26.05.2020 na 26.05.2021.
 • W dniu 26 maja 2020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, ma być stosowane. Decyzja ta zostaje opóźniona o rok.
 • W dniu 26 maja 2021 tracą ważność wszelkie opublikowane notyfikacje dotyczące jednostek notyfikowanych zgodnie z dyrektywami 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • W dniu 26 maja 2021 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, zaczyna obowiązywać.

 

Stosowanie kodów UDI:

 • od 26 maja 2023 – wyroby do implantacji
 • od 26 maja 2023 – wyroby klasy III
 • od 26 maja 2025 – wyroby klasy IIa
 • od 26 maja 2025 – wyroby klasy IIb
 • od 26 maja 2027 – wyroby klasy I

 

Ważność certyfikatów zgodnych z 93/42/EWG (MDD)

 • 26 maja 2021 – koniec możliwości wydawania certyfikatów WE
 • 27 maja 2024 – końcowa data możliwości wprowadzania wyrobów posiadających certyfikat wydany na zgodność z 93/42/EWG i 90/385/EWG (niezależnie od daty na certyfikacie). Wyroby można wprowadzać do daty wskazanej na dokumentach z jednostki notyfikowanej, jednak nie dłużej niż do 27.04.2024.
 • 27 maja 2025 – końcowa data w której można udostępniać wyroby użytkownikowi ostatecznemu.

 

Ważność deklaracji zgodności WE (MDD 93/42/EWG) i deklaracji zgodności UE (MDR 2017/745):

 • 26 maja 2021 graniczna data używania deklaracji zgodności WE (deklaracja zgodna z 93/42/WE) dla wyrobów klasy I, które nie zmieniły klasyfikacji według rozporządzenia 2017/745.
 • 27 maja 2021 zaczyna obowiązywać deklaracja zgodności UE (MDR 2017/745) dla wyrobów klasy I, które nie zmieniły klasyfikacji.

 


 

 

------- INFOLINIA ZNAK CE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH - KLIKNIJ +48 735 790 790 -------

 

Potrzebujesz przepisów związanych z wyroi medycznymi, rozporządzeń, wykazów norm zharmonizowanych wejdź w menu DYREKTYWY lub kliknij.

Poszukujesz wiedzy na temat rozporządzenia MDR 2017/745 – kliknij.

Zapraszamy na szkolenia dotyczące oznaczenia CE dla wyrobów medycznych – kliknij w poniższą grafikę.

 

 Szkolenie znak CE dla wyrobów medycznych 2017/745 MDR (następstwo dyrektywy 93/42/EWG)

 

 

 

Przygotował:

Rafał Pantkowski

PR CECE-Polska

data publikacji: 7.12.2021 godz. 17:11

wszystkie prawa zastrzeżone - all rights reserved - 2021

202112071711