INFOLINIA
+48 735 790 790

OCENA ZGODNOŚCI - MODUŁY

Rys.1 Moduły oceny zgodności dla dyrektyw Nowego Podejścia

 

MODUŁ A - oceny zgodności

WEWNĘTRZNA KONTROLA PRODUKCJI

Moduł A dotyczy wewnętrznej kontroli projektu i produkcji. Moduł A nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej. Oczywiście jednostka notyfikowana może zostać zatrudniona na życzenie producenta.

 

MODUŁ B - oceny zgodności

BADANIA TYPU

Obejmuje fazę projektu. Po module oceny zgodności B musi nastąpić moduł C, moduł D, moduł E, moduł F. Certyfikat badania typu WE jest wydawany przez notyfikowaną wydaje jednostka notyfikowana

 

MODUŁ C - oceny zgodności

ZGODNOŚĆ Z TYPEM

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Zapewnia zgodność z typem posiadającym certyfikat badania typu WE wydany zgodnie z modułem B. Moduł C firma może wykonać samodzielnie.

 

MODUŁ D - oceny zgodności

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKCJI

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.  Moduł wywodzi się z normy jakości ISO i przewiduje udział jednostki notyfikowanej, która odpowiada za zatwierdzanie i kontrolę systemu jakości wprowadzonego przez producenta.

 

MODUŁ E - oceny zgodności

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYROBU

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Moduł wywodzi się z normy zapewnienia jakości ISO i przewiduje udział jednostki notyfikowanej jednostki, która odpowiada za zatwierdzanie i kontrolę systemu jakości wprowadzonego przez producenta.

 

MODUŁ F - oceny zgodności

WERYFIKACJA WYROBU

Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Jednostka notyfikowana kontroluje zgodność z typem (zgodność z certyfikatem badania typu -moduł B). Jednostka notyfikowana w module F wydaje świadectwo zgodności.

 

MODUŁ G - oceny zgodności

WERYFIKACJA JEDNOSTKOWA

Obejmuje fazę projektowania i produkcji. W module G oceny zgodności każda sztuka wyrobu jest badana przez jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana bada projekt jak i każdy produkt i wystawia certyfikat zgodności.

 

MODUŁ H - oceny zgodności

PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Wywodzi się z normy zapewnienia jakości EN ISO 9001 i przewiduje interwencję notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za zatwierdzanie i kontrolę systemu jakości wprowadzonego przez producenta.

 

 

Więcej informacji kliknij - MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI - ZNAK CE