INFOLINIA
+48 735 790 790

Kupiłem wyrób, skąd mam wziąć deklarację zgodności ?

Deklaracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE / deklaracja właściwości użytkowych mogą (co nie oznacza, że w każdym przypadku muszą) być dołączone do wyrobu, jednak są przypadki kiedy dokumenty, a raczej ich kopie muszą być dołączone do produktów.. Tak jest na przykład w przypadku maszyn.  

 

           

rys.1 Przykładowe deklaracje zgodności 

 

Jeśli do Twojego produktu nie dołączono deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych a podlega on dyrektywom nowego podejścia, możesz poprosić o nią producenta lub upoważnionego przedstawiciela w ciągu 10 lat od momentu zakupu wyrobu. Producent lub upoważniony przedstawiciel mają obowiązek dostarczyć Tobie kopie dokumentu.