INFOLINIA
+48 735 790 790

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Krajowa deklaracja zgodności - dokument, który wystawia producent lub upoważniony przedstawiciel w ramach działań krajowych (działania dopuszczone przez dyrektywę budowlaną 89/106/EWG) potwierdzający, że wyrób budowlany spełnia wymagania normy krajowej lub krajowej aprobaty technicznej. W przypadku wystawienia krajowej deklaracji zgodności wyrób jest oznakowany znakiem budowlanym B (znak B / znak budowlany B) na podstawie Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami).

 

Więcej informacji >> kliknij <<