INFOLINIA
+48 735 790 790

Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej

Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej (kategorie PPE / kategorie ŚOI) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, wcale nie jest taka skomplikowana.

 

Kategoria I ŚOI – W kategorii I środków ochrony indywidualnej mamy wyroby, które chronią przed następującymi minimalnymi zagrożeniami:

 • powierzchniowymi urazami mechanicznymi;
 • kontaktem ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższym kontaktem z wodą;
 • kontaktem z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C;
 • uszkodzeniem wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca)
 • czynnikami atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

 


 

Kategoria II ŚOI – W kategorii II środków ochrony indywidualnej mamy wyroby, które nie są wymienione w kategorii I ŚOI i kategorii III ŚOI.

 


 

Kategoria III ŚOI – W kategorii III środków ochrony indywidualnej mamy wyroby, które chronią przed zagrożeniami które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje (śmierć, nieodwracalne szkody i uszczerbki na zdrowiu), i związane są z:

 • niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
 • atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
 • szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
 • promieniowaniem jonizującym;
 • środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;
 • środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;
 • upadkiem z wysokości;
 • porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
 • utonięciem;
 • przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
 • strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
 • ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
 • szkodliwym hałasem.

 

 

------------------------

 

Potrzebujesz doradztwa w zakresie środków ochrony indywidulanej – zadzwoń do konsultanta EPK +48 735 790 790.

Potrzebujesz badań ŚOI lub pełnego procesu oceny zgodności wdrożenia znaku CE dla ŚOI – zadzwoń +48 61 830 81 81.

Potrzebujesz webinarium CE dla środków ochrony indywidualnej lub szkolenia CE dla PPE – KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 735 791 791

 

 Szkolenie online znak CE dla ŚOI

Tekst przygotował Paweł Wleń

grupa doradcza PPE006

Centrum Certyfikacji CECE-Polska – lider wdrożeń znaku CE

Data: 05 października 2021 godz. 14:28 – 202110051428PW081