INFOLINIA
+48 735 790 790

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA

Europejska Ocena Techniczna (poprzednia nazwa dokumentu Europejska Aprobata Techniczna) - oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk (zasadnicze charakterystyki oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych czyli nośność i stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, higiena, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochrona przed hałasem, oszczędzanie energii izolacyjność cieplna, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych) zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Europejska Ocena Techniczna wprowadzona została Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Europejska Ocena techniczna zastąpiła Europejską Aprobatę Techniczną (dyrektywa budowlana 89/106/EWG, dyrektywa CPD).

Europejska Ocena Techniczna pozwala na naniesienie oznakowania CE na wyrób budowlany. Proces wdrażania oznakowania CE na podstawie  Europejskiej Oceny Technicznej zwieńczony jest wystawieniem Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Proces oceny zgodności realizowany na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej należy cechuje się kosztownością i długością realizacji.

 

Rysunek 1 Przykładowa pierwsza strona Europejskiej Oceny Technicznej

Źródło: https://www.klh.at/en/download/public/zertifikate/KLH_ETA_certificate_EN.pdf z dnia 26.08.2019, godzina 15:55

 

Więcej informacji na temat Europejskiej Oceny Technicznej na szkoleniach instytucji wyspecjalizowanej czyli Centrum Certyfikacji CECE – Polska – www.ce-polska.pl/szkolenie-ce-cpr

Zapraszamy także do kontaktu z Europejskim Punktem Konsultacyjnym – numer infolinii EPK +48 735 790 790. Infolinia działa w dni powszednie w godzinach od 8:15 do 15:45.