INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA CPD

DYREKTYWA CPD - Construction products - skrót odnoszący się do dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (dyrektywa zmodyfikowana przepisami 93/68/EWG).

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. Dyrektywa obowiązywała do 1 lipca 2013 i została zastąpiona rozporządzeniem CPR - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - tekst rozporządzenia znajdziesz na tej stronie w menu DYREKTYWY