INFOLINIA
+48 735 790 790

Co zawiera cena webinarium dotyczącego znakowania CE ?

 

 

Co zawiera cena webinarium dotyczącego znaku CE:

 

  • CERTYFIKAT. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Certyfikat jest imienny. Przy webinariach zamkniętych certyfikat otrzymuje także firma. Certyfikat opatrzony podpisem Dyrektora zarządzającego Centrum Certyfikacji CECE - Polska, z czerwoną tradycyjną pieczęcią  oraz suchym stemplem potwierdzającą autentyczność dokumentu.

 

  • MATERIAŁY. Najwyższej jakości prezentacja i bardzo obszerne materiały szkoleniowe. Materiały zawarte w segregatorach sygnowanych logiem Centrum Certyfikacji CECE - Polska. Materiały mają od 150 – 250 stron w zależności od rodzaju webinarium CE.

 

  • USŁUGI DODATKOWE. Dostęp do elektronicznej STREFY KLIENTA, zawierającej najnowsze przepisy związane z oznakowaniem CE: dyrektywy Nowego Podejścia, rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia,  ustawy, wykazy norm zharmonizowanych. Dodatkowo ze STREFY KLIENTA można ściągnąć: najnowsze druki deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych, upoważnionego przedstawicielstwa, grafiki oznakowania CE i znaku budowlanego B itp.

 

  • INFOLINIA. Roczny dostęp do INFOLINII INFORMACYJNEJ O ZNAKU CE dla klientów CECE-Polska.