INFOLINIA
+48 735 790 790

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Centrum Certyfikacji CECE-Polska – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się oznaczeniem CE i znakiem budowlanym B. Firma powstała w roku 1982, jednak z branżą oznakowania CE związana jest od roku 2000. Firma współpracuje z klientami z ponad 40 krajów na całym świecie. Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako jedna z nielicznych firm na rynku europejskim świadczy usługi kompleksowego wdrożenia oznakowania CE (od badań po deklarację zgodności), ale także doradztwo i bardzo rozpowszechnione w Polsce szkolenia.

 

Firma mieści się w kilku lokalizacjach na terenie wielkopolski. Firma na chwile obecną zarejestrowana jest w Poznaniu (województwo wielkopolskie, gmina Poznań), a dokładnie przy ulicy Komornickiej 56, 60-101 Poznań. Firma zatrudnia przede wszystkim prawników, inżynierów, laborantów, techników laboratoryjnych, marketingowców.

 

Historia działalności

Firma została założona w 12 sierpnia 1982. Firma w 100% należy do jednego właściciela. Od założenia realizowała wiele zadań na wielu rynkach. Ostateczny i obecny kształt działalności rozpoczęto w roku 2000, kiedy to rozpoczęto rozwijanie małego wewnętrznego działu certyfikacji. W roku 2002 firma wykonała pierwszej komercyjnej certyfikacji. W roku 2002 rozpoczęto także prace nad, od wielu lat najpopularniejszymi szkoleniami z oznakowania CE. Pierwsze komercyjne szkolenie ze znakowania CE zostało sprzedane w czerwcu 2003 roku.

 

Firma cały czas rozwija swoje możliwości badawcze, powiększając laboratoria i zwiększając zatrudnienie.

Na chwilę obecną firma przeprowadza około 1500 procesów oceny zgodności i szkoli blisko 10000 osób w roku, co pozwala utrzymywać pozycję lidera rynkowego. Centrum Certyfikacji CECE-Polska powadzi ponad 20 tygodniowych cykli szkoleniowych, co daje około 100 dni szkoleniowych, każdy dzień szkoleniowy to możliwość prowadzenia szkoleń w wielu grupach szkoleniowych.

 

Klienci

Klienci Centrum Certyfikacji CECE – Polska to ogromne koncerny globalne, uczelnie wyższe z całego świat, organy nadzoru rynku, oraz średnie, małe i mikro firmy. Z usług firmy korzystają także organy Państwowe, Ministerstwa, firmy badawcze i certyfikacyjne.

 

Usługi

Centrum Certyfikacji zajmuje się procesami oceny zgodności wyrobów objętych przepisami zasadniczymi (dyrektywy Nowego Podejścia, rozporządzenia). Firma swoją działalność certyfikacyjną  kieruje do następujących grup wyrobów: wyrobów niskonapięciowych LVD, elektronicznych EMC, prostych zbiorników ciśnieniowych SPV, urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design), zabawek, wyrobów budowlanych CPR, maszyn, środków ochrony indywidualnej PPE, wyrobów medycznych, wyrobów in vitro, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI, urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, środków wybuchowych do użytku cywilnego, ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu), łodzi i jachtów rekreacyjnych, wind (dźwigi), urządzeń ciśnieniowych PED, urządzeń radiowych RED, kolei linowych, przyrządów pomiarowych MID, sprawności wodnych kotłów grzewczych, urządzeń spalających paliwa gazowe, wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków.

 

Usługi Centrum Certyfikacji CECE-Polska można podzielić na:

  • Kompleksowe wdrożenia oznakowania CE i znaku budowlanego B. Za takie działania rozumie się badania wyrobu, tworzenie dokumentacji, instrukcji przygotowanie deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
  • Szkolenia z zakresu oznakowania CE i oznakowania budowlanego B. Szkolenia realizowane są w formie szkoleń otwartych. Firma realizuje także szkolenia zamknięte. W szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE-Polska uczestniczą jednostki państwowe, uczelnie wyższe międzynarodowe koncerny oraz małe i średnie firmy.
  • Doradztwo w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B.

 

 

Europejski Punkt Konsultacyjny ds. znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska od wielu lat prowadzi Europejski Punkt Konsultacyjny do spaw znaku CE. EPK udziela bezpłatnych informacji w temacie dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz norm zharmonizowanych. EPK jest najwyżej ocenianą infolinią w sprawach oznakowania CE w Polsce.

 

Infolinia Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. znaku CE

Europejski Punkt Konsultacyjny prowadzi non-profit infolinię informacyjną w sprawie znaku CE. Infolinia jest bezpłatnym narzędziem dla przedsiębiorców. Narzędzie działa w dni robocze w godzinach 8:15 do 15:45. Numer infolinii +48 735 790 790. 

 

Działalność informacyjna firmy

Dzięki pozycji rynkowej firma stara się prowadzić szeroko zakrojoną działalność informacyjną w sprawach znaku CE i znaku budowlanego B. Chodzi o szerzenie wiedzy w zakresie projektowania zgodnych wyrobów, i porządkowanie rynku wewnętrznego. Prócz infolinii na stronie firmy można znaleźć wszystkie przepisy związane z oznaczenie CE i znakiem budowlanym B. Firma zbudowała także najpotężniejszy słownik związany z oznakowaniem CE i znakiem B oraz elementarz działań certyfikacyjnych.

 

Firma wspiera działania portali informacyjnych o znaku CE

 

Sprawdź nasze szkolenia CE i webinary CE:

 szkolenie CE / webinar CE - akademia znaku CE

 

Zobacz także:

webinaria znak CE - film

szkolenia i webinaria znak CE - fim reklamowy