INFOLINIA
+48 735 790 790

Wyroby budowlane: znak CE, znak budowlany B czy oświadczenie producenta o jednostkowy zastosowaniu, a może oświadczenie o wzajemnym uznaniu?

Wyroby budowlane: znak CE, znak budowlany B, oświadczenie producenta o jednostkowy zastosowaniu, a może oświadczenie o wzajemnym uznaniu? Deklaracja właściwości użytkowych, czy krajowa deklaracja właściwości użytkowych?

Odpowiedź na te pytanie wydaję się trudna? Nic bardziej mylnego. Grunt to dobre rozeznanie w normach zharmonizowanych, oraz w normach krajowych. Jak to wszystko zrozumieć? Skorzystać z szkolenia Centrum Certyfikacji CECE – Polska dotyczącego wyrobów budowlanych. Sprawdź szczegółowe informacje lub skorzystaj z naszej infolinii + 48 735 790 790.


 

ZNAK CE – kiedy można go nadać dla wyrobu budowlanego?

Znak CE dla wyrobu budowlanego, możemy nadać jeśli dla wyrobu mamy:

  • normę zharmonizowaną,
  • lub europejską ocenę techniczną.

W takim przypadku wystawiamy dokument: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, a wyrób oznakujemy znakiem CE.

 

Do znaku CE, wystawiasz deklarację właściwości użytkowych DWU

Rysunek 1 Do znaku CE, wystawiasz deklarację właściwości użytkowych DWU


 

ZNAK B – kiedy można go nadać dla wyrobu budowlanego?

Znak B / znak budowlany B dla wyrobu budowlanego, możemy nadać jeśli dla wyrobu mamy:

  • obowiązująca normę krajową,
  • lub krajową ocenę techniczną.

W takim przypadku wystawiamy dokument: KRAJOWA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, a wyrób oznakujemy znakiem CE.

 

Do znaku B, wystawiasz krajową deklarację właściwości użytkowych DWU

Rysunek 2 Do znaku B, wystawiasz krajową deklarację właściwości użytkowych DWU


 

Oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu (OPOJZ) – kiedy można je wystawić ?

Oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu możemy wystawić gdy wyrób jest przygotowany pod konkretną inwestycję, od konkretne zamówienie o wiemy gdzie on będzie zamontowany. W takim przypadku wystawiamy dokument: OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIU, wyrób nie będzie miał ani znaku CE, ani znaku B.


 

Oświadczenie o wzajemnym uznaniu (OOWU) – kiedy można zastosować procedurę wzajemnego uznania ?

Oświadczenie o wzajemnym uznaniu (mutual recognition declaration) można wystawić gdy wyrób jest legalnie dopuszczony w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spełnia wszystkie wymagania kraju w którym został wprowadzony. W takim przypadku wystawiamy dokument: OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIU, wyrób nie będzie miał znaku CE, ani znaku B, natomiast może mieć inne oznaczenie krajowe, kraju w którym został wprowadzony jako pierwszy.


 

Może potrzebujesz jeszcze jakiś podpowiedzi?

 

 

To co już wiesz kiedy wystawić deklaracje właściwości użytkowych i oznaczyć wyrób znakiem CE, lub wystawić krajową deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B? Jeśli nie skorzystaj z naszych szkoleń lub zadzwoń +48 735 790 790.

 

 

 znak CE, znak B, oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 15 kwietnia 2023 – 202304151455 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

 CECE-Polska - znak CE na każdym poziomie Twoich potrzeb

Przygotował: Jędrzej Borowiak

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations