INFOLINIA
+48 735 790 790

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY - EOG, z języka angielskiego EEA - European Economic Are. EOG to strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, który obejmuje kraje Unii Europejskiej i kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) z wyjątkiem Szwajcarii. 

Na Europejskim Obszarze gospodarczym mamy cztery podstawowe wolności:

  • swoboda przepływu ludzi,
  • swoboda przepływu kapitału,
  • swoboda przepływu towarów,
  • swoboda przepływu usług.

 

Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego należą (31 państw): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Porozumienie o EOG powstało 2 maja 1992, a weszło w życie 1 stycznia 1194. Polska dołączyła do EOG 6 grudnia 2005.