INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA EMC

Dyrektywa EMC - dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej to jedna z najbardziej rozpowszechnionych dyrektyw Nowego Podejścia. Dyrektywa 2014/30/UE (dawniej 2004/108/WE, 89/336/EWG) dotyczy wszystkich sprzętów zawierających aktywne elementy elektroniczne. Dyrektywa dotyczy wydzielania / emisji zakłóceń elektromagnetycznych oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. CECE-Polska posiada jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.

Kiedy występuje koniczność badań EMC i przeprowadzenia procesu oceny zgodności według dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej ? Jeśli odpowiedź na jedno z poniższych pytań będzie twierdząca mamy do czynienia z koniecznością zastosowania dyrektywy EMC:

 

  • Czy urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne ?
  • Czy urządzenie zawiera elementy czynne (np. układy scalone, tranzystory) ?
  • Czy powstaje łuk elektryczny ? 
  • Czy są zastosowane czułe elementy elektroniczne ?
  • Czy uruchomianie powoduje powstanie prądów rozruchowych ?
  • Czy w wyrobie występują procesy przełączania (poza włączeniem i wyłączeniem) zmiana częstotliwość, impulsy o dużej amplitudzie ?
  • Czy jakieś parametry w układzie są regulowane elektronicznie ?

 

Chcesz zajrzeć w przepisy wejdź w menu DYREKTYWY i wybierz dyrektywę 2014/30/UE