INFOLINIA
+48 735 790 790

WPROWADZENIE DO OBROTU

Wprowadzenie do obrotu - oznacza udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy. 

Każdy wyrób wprowadzony do obrotu, który podlega pod jedną z dyrektyw Nowego Podejścia wymaga oznaczenia CE (znak CE)